Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 53-61

Article title

Wykluczenie, wycofanie czy współistnienie? O miejscu starości we współczesnym świecie

Authors

Content

Title variants

EN
Exclusion, withdrawal or co-existence?
EN
Exclusion, withdrawal or co-existence? About the place of the old age in today's world

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna starość, choć coraz bardziej powszechna, nie ma jednak łatwego życia. Zbyt wiele się od niej oczekuje, często ignoruje, nader rzadko się jej słucha. Funkcjonowanie ludzi starszych opisać można poprzez procesy wywłaszczania, wycofania, ale także bycia w pełni. Wiele zależy tutaj od ogólnych tendencji społecznych, jak również od indywidualnych działań samych seniorów. W artykule podjęto próbę wykazania, że starość jest warta poznania, godna przeżycia i stanowi prawdziwie dobre towarzystwo dla atrakcyjnej młodości, z którą zapewne mają sobie wiele do opowiedzenia.
EN
The contemporary old age, even though more and more common, does not have an easy life. Too much is expected of it, too often it is ignored, very rarely listened to. The functioning of the elderly people can be described by the expropriation process, by withdrawal, but also by living life to the full. This is largely dependent on the general social trends, as well as the individual actions of the seniors themselves. The article attempts to show that the old age is worth knowing, worth living and is a truly good company for the attractive youth, with which they probably have a lot to discuss.

Year

Issue

Pages

53-61

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 10-561 Olsztyn

References

 • 1. Braun-Gałkowska M. (2006), Nowe role społeczne ludzi starszych, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.) Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 2. Bromley D.B. (1969), Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Brzezińska A.I., Hejmanowski S. (2005), Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać, [w:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 4. Dąbrowiecka H. (2003), Wygrać starość, „Niebieska Linia”, nr 5.
 • 5. Erikson E.H. (2000), Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • 6. Goffman E. (2007), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 7. Hołówka J. (2005), Profesje przeciw wykluczeniu, [w:] M. Orłowska (red.) Skazani na wykluczenie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • 8. Janiszewska-Rain J. (2005), Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym, [w:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 9. Kaszkur-Niechwiej B. (2010), Oni są tacy jak my, [w:] Europa seniorom – seniorzy Europie, Beneficjenci program Grundtvig o korzyściach wynikających ze wspołpracy Europejskiej, dostępny na: http://www.platforma kultury. pl/files/2011-0110/final_europa_senioromseniorzy_europie.pdf
 • (otwarty 16.05.2012).
 • 10. Kocimska P. (2003), Starość wyzwaniem dla współczesności, „Niebieska Linia”, nr 5.
 • 11. Kołodziej W. (2006), Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi w podeszłym wieku, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.) Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 12. Małyska A. (2011), Czy seniorzy są (mogą być) kreatywni?, [w:] W. Muszyński (red.) Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 13. Michalska K. (2003), Statystyczna starość, „Niebieska Linia”, nr 5.
 • 14. Okła W. (2006), Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.) Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 15. Piotrowski E. (2005), Meandry przedłużania życia poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] M. Orłowska (red.) Skazani na wykluczenie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • 16. Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • 17. Riemann F., Kleespies W. (2006), Jak szczęśliwie przeżyć drugą połowę życia, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • 18. Smith A. (1976), Ciało, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 • 19. Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 20. Tarkowska E. (2005), Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia, [w:] M. Orłowska (red.) Skazani na wykluczenie, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • 21. Wiśniewska-Roszkowska K. (1986), Nowe życie po sześćdziesiątce, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93f779f8-9f65-4b38-bf72-ef2d13cef476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.