Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 11 | 51-69

Article title

Znaczenie ekwiwalencji tekstowo-normatywnej w przekładzie aktów prawnych i sposoby jej ustalania

Content

Title variants

EN
The importance of text-normative equivalence in the translation of law acts and the ways of its determination

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article, the problem of text-normative equivalence has been addressed. It was introduced by W. Koller in 1979, but so far it has not been further developed in the literature. Preserving textual and normative equivalence is particularly important in the translation of law texts. Therefore, the question arises about the parameters of equivalence. The article shows that in law acts such objective parameters are the specific attendance and distribution of lexical resources. They allow for a precise establishment of normative equivalents in the target language.

Year

Issue

11

Pages

51-69

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Polska
author
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej/ Polska

References

 • Departament języka polskiego. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych. Komisja Europejska (2016) Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. Luxemburg.
 • Gesetz vom 17. November 1964. Zivilprozessordnung. Einleitender Teil. Allgemeine Bestimmungen. Dz.U.64.43.296-tłum, dostęp 25.03.2015
 • Handbuch der Rechtsförmlichkeit. Teil B Allgemeine Empfehlungen für das Formulieren von Rechtsvorschriften vom 28. September 2008, (http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Themenseiten/RechtssetzungBuerokratieabbau/HandbuchDerRechtsfoermlichkeit_deu.pdf?__blob=publicationFile, dostęp 19.03.2020).
 • Tuora-Schwierskott, Ewa (red.) (2016). Strafprozessordnung StPO. Übersetzung ins Polnische / Niemiecki kodeks postępowania karnego w tłumaczeniu na język polski. Regensburg. (tłum. Ewa Tuora-Schwierskott).
 • Tuora-Schwierskott, Ewa (red.) (2016). Zivilprozessordnung (ZPO) Buch 1 und 2 / Niemiecki kodeks postępowania cywilnego (ZPO). Księga pierwsza i druga. Berlin. (tłum. Ewa Tuora-Schwierskott).
 • Weigend, Ewa (red.) (2004). Die polnische Strafprozessordnung: vom 6. Juni 1997 nach dem Stand vom September 2003 – Kodeks postępowania karnego. Freiburg im Breisgau. (tłum. Ewa Weigend).
 • Choduń, Agnieszka (2006). „Leksyka tekstów aktów prawnych”. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny LXVIII, 4. S. 19–30.
 • Creifelds, Carl (1990). Rechtswörterbuch. München.
 • Frączek, Agnieszka/ Wiktorowicz, Józef (red.) (2008). Wielki słownik polsko-niemiecki. Warszawa.
 • Gizbert-Studnicki, Tomasz (1986). Język prawny z perspektywy socjologicznej. Warszawa/Kraków.
 • Iluk, Jan (2012). „Terminologia prawna i prawnicza z perspektywy interlingwalnej”. W: Studia Linguistica XXXI. Wrocław. S. 7–21.
 • Iluk, Łukasz (2013). „Ustalanie ekwiwalencji terminów prawnych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni, młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim”. W: Studia Germanica Gedanensia 29. S. 112–123.
 • Iluk, Łukasz (2015a). „Precyzja terminologiczna w wybranych słownikach prawniczych”. W: Studia Niemcoznawcze LVI. Warszawa. S. 413–432.
 • Iluk, Łukasz (2015b). „Metoda poszukiwania i ustalania terminów w różnych systemach prawnych w oparciu o akty normatywne”. W: Studia Niemcoznawcze LV. Warszawa. S. 631–644.
 • Iluk, Łukasz (2016). „Znaczenie wiedzy prawnej w procesie translacji terminów prawnych i prawniczych na przykładzie nazw środków zaskarżania”. W: Studia Niemcoznawcze LVIII. S. 501–518.
 • Iluk, Łukasz (2016b). „Wpływ podejścia translacyjnego na efektywność i poprawność przekładu tekstu prawnego w ramach ćwiczeń traduktologicznych”. W: Rocznik Przekładoznawczy 11. S. 197–215.
 • Iluk, Łukasz (2017). „Nazwa termin w prawie procesowym i problemy jej przekładu”. W: Studia Niemcoznawcze LX. S. 787–804.
 • Iluk, Łukasz (2018). „Lokalizator temporalny data w polskim prawie procesowym i jego odpowiedniki w języku niemieckim”. W: Studia Niemcoznawcze LXI. S. 817–833.
 • Iluk Łukasz, Iluk Jan (2019). „Problem przekładu podmiotów zaimkowych w aktach prawnych na język polski”. W: Applied Linguistics Papers 26/2. S. 33–46.
 • Iluk Jan, Iluk Łukasz (2020). Modell komparativer Mikroanalysen der Gesetzessprache für translatorische Zwecke. W: Studia Germanica Gedanensia 43, S. 180–192.
 • Lohaus, Marianne (2000). Recht und Sprache in Österreich und Deutschland. Gießen.
 • Kielar, Barbara (2003). „TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej (na przykładzie tłumaczenia tekstów prawnych)”. W: Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa. S. 121–133.
 • Kielar, Barbara (2010). „Drogi i bezdroża tłumaczenia tekstów prawnych”. W: Publikacja jubileuszowa III. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy. Warszawa. S. 131–147.
 • Kielar, Barbara (2013). Zarys translatoryki. Warszawa. (https://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+6.+Barbara+Z.+Kielar+-+Zarys+translatoryki.pdf, dostęp: 17.03.2020).
 • Kierzkowska, Danuta (2007). Tłumaczenia prawnicze. Warszawa.
 • Kilian, Alina/ Kilian, Agnieszka (2014). Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polsko-niemiecki. Warszawa.
 • Köbler, Gerhard (2016). Juristisches Wörterbuch. München.
 • Koller, Werner (2001). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim.
 • Markhardt, Heidemarie (2006). Wörterbuch der österreichischen Rechts-, Wirtschafts-, und Verwaltungsterminologie. Frankfurt a. M.
 • Matulewska, Aleksandra (2010). „Teksty paralelne a ustalanie konotatów i denotatów na potrzeby przekładu polsko-angielskiego”. W: Legilingwistyka Porównawcza 3. S. 55–68.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9407350e-b38d-404e-9ce0-8e708ec3e518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.