Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 31/32 | 98-105

Article title

Polszczyzna jako język odziedziczony w Norwegii – zasób leksykalny uczniów polonijnych w świetle badań ilościowych

Title variants

EN
Polish as a heritage language in Norway – vocabulary resources of heritage language learners – a quantitative approach

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the paper was to explore vocabulary resources of heritage language learners in Norway and to compare them to those of their peer native speakers in Poland. Both groups showed a good passive knowledge of most frequent words. In the test of productive vocabulary, the lexical markers of texts written by both groups of learners were similar, apart from the lexical correctness parameter which included orthography. Polish heritage pupils, due to their limited contact with the written language, as opposed to Polish pupils, have considerable problems with proper spelling. On the whole however, surprisingly enough, Polish pupils did not excel much their Norwegian peers.

Contributors

 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Chodubski A. (2004), Aktualne tendencje przemian zbiorowości polonijnych świata, [w:] Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, A. Chodubski (red.), Toruń, s.83-93.
 • Górniewicz J. (1992), Rozwój i kształtowanie wyobraźni twórczej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Janowska I., Lipińska E., Seretny A. (2007), Language education in polish schools abroad – teaching Polish as a mother tongue, a second or a foreign language? [w:] Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education, W. Martyniuk (red.), Uversitas, Kraków.
 • Koprukowniak A. (1995), Wprowadzenie, [w:] Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy, A. Koprukowniak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 7-24.
 • Laufer B., Nation P. (1995), Vocabulary size and use: lexical richness in L2 written production, „Applied Linguistics” nr 16 (3), s. 307-322.
 • Lipińska E., Seretny A. (2012), [w:] Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Lipińska E., Seretny A. (2013), Nie swój lecz i nie obcy – język odziedziczony w perspektywie glottodydaktycznej, http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/seretny_lipinska.pdf
 • Nation I.S.P. (2001), Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Read J. (2000), Assessing Vocabulary, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Seretny A. (2010), Kompetencja leksykalna w badaniach ilościowych na przykładzie języka polskiego jako obcego, [w:] W. Miodunka, T. Kunz (red.), Polonistyka bez granic, Universitas, Kraków, s. 184-197.
 • SSB Norway – Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, January 2017, Norway 2017. https://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/innvbef/aar [DW: 05.08.2017]
 • Seretny A. (2011), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Seretny A. (2016), Stopień trudności słowa w perspektywie glottodydaktycznej, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 17-26.
 • Seretny A., Lipińska E. (2010), Testy plasujące jako narzędzie pomiaru dydaktycznego, „Neofilolog” 1, s. 229-241.
 • Seretny A., Lipińska E. (2016), Polish as a heritage language – somewhere in between, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 2, s. 177-201.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94139cef-0517-402b-9249-d107c0d3ce51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.