Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(28) | 17

Article title

Dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce

Content

Title variants

EN
The dilemmas of resolving the problem of Poland’s economic security

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The existence and activity of opposing relationships and dependencies between the determinants that strengthen and weaken the economic security of the state requires, from the point of view of new institutional economics, considering a number of dilemmas related to their management. This has led the author to analyse the problem described by the title. The paper focuses on determining the essence of state economic security management. While identifying and characterising the said management, it is use- ful to identify the institutional paradigm of economic security in the context of factors that benefit its development, but also among barriers to this development. This approach will allow identifying and characterising both the foundations of state economic security management and factors regulating the management of state security mechanisms.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej
author
 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Bazerman Max H., Watkins Michael D., Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie i gospodarce, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2006.
 • 2. Cieślarczyk Marian, Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Lisiecki Marek (red. nauk.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa, 2008.
 • 3. de Raad W.E., Dynamiczny model akulturacji, [w:] Winikowska-Nowak Katarzyna, Nowak Andrzej, Rychwalska Agnieszka (red. nauk.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa, 2007.
 • 4. Ficoń Krzysztof, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, 2008.
 • 5. Galbraith John Kenneth, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa, 2005.
 • 6. Gryz Jarosław, Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej, [w:] Gryz Jarosław (red. nauk.), System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura- charakter-obszary, wyd. A. Marszałek, Toruń, 2009.
 • 7. Gryz Jarosław, Zarys teorii podstaw bezpieczeństwa, AON, Warszawa, 2010.
 • 8. Janicki Mariusz, Władyka Wiesław, Ucieczka do przeszłości, „Polityka”, 2011, nr 51.
 • 9. Kitler Waldemar, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa, 2011.
 • 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • 11. Kościelniak Piotr, Co zmieni nasz świat, „Uważam Rze”, 2010, nr 47.
 • 12. Kukliński Antoni, Polonia Quo Vadis?, „Forum Myśli Strategicznej. Doświadczenia i perspektywy”, Biuletyn PTE 2010 nr 6.
 • 13. Mączyńska Elżbieta, Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości, „Forum Myśli strategicznej. Doświadczenia i perspektywy”, Biuletyn PTE 2010 nr 6.
 • 14. Nasze światowe podwórko, Raport Komisji do spraw światowego kierowania, PWE, Warszawa, 1996.
 • 15. Noga Adam, Wprowadzenie, [w:] Noga Adam (red. nauk.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, PTE, Warszawa, 2004.
 • 16. Nowak Eugeniusz, Nowak Maciej, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa, 2011.
 • 17. Phelps Edmund S., Sprawiedliwość powszechnej swobody przedsiębiorczości: Arystoteles, Hayek, Tocqueville i Rawls, [w:] Bieńkowski Wojciech, Radło Mariusz-Jan (red. nauk.), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, PWN, Warszawa, 2010.
 • 18. Przesławska Gabriela, Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej, [w:] Polaszkiewicz Barbara, Boehlke Jerzy (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK, Toruń, 2006.
 • 19. Safjan Marek, Europejski sąd ostateczny, „Polityka” 2011 nr 51.
 • 20. Stachowiak Zenon, Dziurny Anna, Instytucjonalne determinanty kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] Jaczyński Stanisław, Kunikowski Jan (red. nauk.), Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, tom I, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 2016.
 • 21. Stachowiak Zenon, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, AON, Warszawa 2012.
 • 22. Śniadkowski Mariusz, Wpływ sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo, [w:] Bąk Tadeusz, Ciekanowski Zbigniew (red. nauk.), Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji, PWSTE, Jarosław, 2016.
 • 23. Włoch Renata, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna (red. nauk.), Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-941459bb-7474-4310-a390-2c2e5e3d7783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.