Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 35-42

Article title

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

35-42

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

References

 • Wyrok NSA w Szczecinie z dnia 18 listopada 2016 r. (I SA/Sz973/15).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r. (sygn.. akt III SA/Wa 933/11).
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 lipca 2013 r. II FSK 678/13.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., II FSK 1222/12.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2014 r., II FSK 1923/12.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 5 grudnia 2012 r., sygn.. akt I SA/Gd959/12.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn.. akt II FSK 1001/13.
 • B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2008.
 • L. Etel, S. Presnerowicz, G. Dudar [w:] Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, Warszawa 2008.
 • Postanowienie Składu 7 Sędziów NSA z dnia 7 lipca 2014 r., II FPS 2/14, w przedmiocie odmowy podjęcia uchwały, dostępne w bazie nsa.gov.pl.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Szymczak, t.2, PWN, Warszawa 1992.
 • Słownik języka polskiego, red. J Szymczak, t.1, PWN, Warszawa 1992.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2010 r. NR 95 poz. 613 z późn. zm).
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystanich morskich (t.j.Dz.U. z 2010 r., nr 33, poz.179).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2010 r. Nr.95 poz.613 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94172410-f4f4-4a33-be95-55fccc24d0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.