Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 60 | 1 | 67-85

Article title

TEOLOGICZNE DYLEMATY KAROLA DARWINA

Authors

Content

Title variants

EN
CHARLES DARWIN’S THEOLOGICAL DILEMMAS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The main aim of this article is to present Charles Darwin’s standpoint on religion. Polish as well as foreign literature gives much contradictory information on this topic. Depending on a source one can come across a theistic, agnostic or atheistic interpretation of his views. Darwin himself referred to this issue ambiguously. The author claims that Darwin did so intentionally for he wanted at all costs to avoid the controversy over his family and himself. In fact, later in his life, Darwin rejected God.

Year

Volume

60

Issue

1

Pages

67-85

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Brown Frank Burch: The Evolution of Darwin’s Theism, „Journal of the History of Biology” 19 (1986), no. 1, s 1-45.
 • Darwin Karol: Autobiografia i wybór listów, [w:] Karol D a r w i n, Dzieła wybrane, t. VIII, przeł. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Połtowicz, S. Skowron, (Biblioteka Klasyków Biologii), Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
 • Darwin Karol: O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, w: Karol DARWIN, Dzieła wybrane, tom II, przeł. S. Dickstein, J. Nusbaum, (Biblioteka Klasyków Biologii), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1959.
 • Jodkowski Kazimierz: Dlaczego ewolucjonizm prowadzi do ateizmu, [w:] Józef Dębowski, Marek Hetmański (red.), Poznanie. Człowiek. Wartości, Lublin: Wydawnictwo Uniwer- sytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2000, s. 65-76.
 • Jodkowski Kazimierz: Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, (Realizm Racjonalizm Relatywizm, t. 35), Lublin: Wydawnictwo UMCS 1998.
 • Jodkowski Kazimierz: Naturalizm ewolucjonizmu a wiara religijna. Przypadek Darwina, „Przegląd Religioznawczy” 1999, nr 1, s. 17-34.
 • Jodkowski Kazimierz: Poglądy teologiczne Darwina, [w:] Damian Leszczyński (red.), Ewolucja, filozofia, religia, „Lectiones & Acroases Philosophicae” 3 (2010), s. 59-84.
 • Jodkowski Kazimierz: Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, (Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 1), Warszawa: Wydawnictwo MEGAS 2007.
 • Jodkowski Kazimierz: Twarde jądro ewolucjonizmu, „Roczniki Filozoficzne” 51 (2003), z. 3, s. 77-117.
 • Pajewski Mieczysław: Ateizm Darwina, (Kreacjonizm 5), „Duch Czasów” 2005, nr 2, s. 16-17.
 • Skowron Stanisław: Narodziny wielkiej teorii, Warszawa: Wiedza Powszechna 1965.
 • Urbanek Adam: Czego dowiadujemy się z teczek Karola Darwina, „Nauka” 2006, nr 2, s. 7-20.
 • White Michael, Gribbin John: Darwin żywot uczonego, przeł. H. Pawlikowska-Gannon, (Na Ścieżkach Nauki), Warszawa: Prószyński i S-ka 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-941b0d76-7354-4d57-aba0-b91a76def797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.