Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 235-240

Article title

Więcej niż antologia

Title variants

EN
More Than Anthology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przekrój tekstów, składających się na dwutomową publikację „KINtop. Antologia wczesnego kina” (2016), przygotowaną przez Andrzeja Dębskiego i Martina Loiperdingera, a wydaną przez wrocławską Oficynę Wydawniczą Atut w renomowanej i niezwykle cennej serii „Niemcy – Media – Kultura”, jest bardzo szeroki. Znalazły się w niej zarówno teksty stricte historycznofilmowe, omawiające konkretne zagadnienia, jak i mające charakter metodologiczny, często także łączące oba ujęcia. „KINtop” może posłużyć jako swoisty podręcznik procedur badawczych, stanowi również nieocenione źródło wiedzy do badań nad historiografią wczesnego kina, umożliwia bowiem przyjrzenie się obiegowi idei, pomysłów, metod, rozwiązań szczegółowych.
EN
The breadth of texts that make up the two-volume publication “KINtop. Antologia wczesnego kina” [“KINtop. Anthology of Early Cinema”] (2016), prepared by Andrzej Dębski and Martin Loiperdinger, and published by the Wrocław Publishing House Atut in the renowned and extremely valuable series “Germany – Media – Culture”, is very wide. It contains both strictly film history and philosophical texts, discussing specific issues, as well as those having a methodological character, often combining both approaches. “KINtop” can be used as a kind of manual of research procedures, it is also an invaluable source of knowledge for research on the historiography of early cinema, because it allows one to look at the circulation of ideas, methods, and detailed solutions.

Contributors

 • Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
author
 • Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Niemiecka myśl filmowa. Antologia 1: Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemiec. Niemiecka Republika Demokratyczna, wyb., wstęp i oprac. A. Gwóźdź, posł. G. Bentele, Kielce 1992;
 • Od projektora do komputera. Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, posł. J. Paech, Katowice 1999.
 • Czeska myśl filmowa. Tom 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki, red. A. Gwóźdź, wyb. P. Szczepanik, J. Anděl, A. Gwóźdź, wprow. J. Anděl, P. Szczepanik, posł. A. Gwóźdź, Gdańsk 2005;
 • Czeska myśl filmowa. Tom 2: Reguły gry, red. A. Gwóźdź, wyb. P. Szczepanik, J. Anděl, A. Gwóźdź, wprow. P. Szczepanik, J. Anděl, posł. A. Gwóźdź, Gdańsk 2007.
 • Stalékinema. Antologie českéhomyšlení o filmu 1904-1950, red. P. Szczepanik, J. Anděl, Praha 2008.
 • Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, wyb., wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Warszawa 2002.
 • Cudowny kinemo. Rosyjska myśl filmowa, wyb., tłum. i oprac. T. Szczepański, B. Żyłko, Gdańsk 2001.
 • Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008.
 • W cieniu braci Lumière. Szkice o początkach kina, red. M. Hendrykowska, Poznań 1995.
 • A. Dębski, Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918, Wrocław 2009.
 • M. Loiperdinger, Przybliżając „KINtop”, tłum. A. Dębski, w: KINtop. Antologia wczesnego kina, cz. I, red. A. Dębski, M. Loiperdinger, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016, s. 12.
 • T. Elsaesser, Kino epoki wilhelmińskiej: styl i przemysł, tłum. P. Przybyła, w: KINtop. Antologia wczesnego kina, cz. II, dz. cyt., s. 191.
 • L. Vogl-Bienek, Historyczna sztuka projekcji. Otwarta perspektywa dziejowa na film jako przedstawienie, tłum. J. Dąbrowski, w: KINtop. Antologia wczesnego kina, cz. I, dz

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-941d3f1d-c087-4e2a-9791-be1d891d33af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.