Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 145-160

Article title

Krytyka konsumencka w Internecie

Content

Title variants

EN
Consumers’ Criticism on the Internet

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę zmian w relacjach pomiêdzy przedsiębiorcami a konsumentami spowodowanych rozwojem i rozpowszechnieniem Internetu. Medium to, jako że umożliwia stosunkowo tanie i błyskawiczne komunikowanie się i jednoczenie siê we wspólnych celach ludzi z całego świata (z każdym kto ma dostęp do sieci internetowej), pozwala również użytkownikom Internetu na krytykę konsumencką na ogromną skalę.

Year

Volume

2

Pages

145-160

Physical description

Contributors

 • Mgr, Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

References

 • Andrzejewska A. (2009), w: Cyberoewiat – możliwości i zagrożenia, Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińsy, Warszawa.
 • Cegielski P. (2011), Społeczności zmieniają sieć i świat, „Gazeta Wyborcza” nr 221, wydanie z dnia 22/09/2011 Informator.
 • Czuba K. (1994), Media i władza, Inicjatywa Wydawnicza „ad astra”, Warszawa.
 • Galewski W. (2010), Ciemna strona Internetu, w: W sieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni, Stachura K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gącior M. (2006) Internet jako źródło informacji w procesiepodejmowania prszez konsumentów decyzji na rynku, w: Nowe trendy w marketingu, Daszkowska M. (red), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Griffin R. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grynkiewicz T. (2013), Don Kichot z Chorwacji, „Gazeta Wyborcza” nr 29, wydanie z dnia 04/02/2013, Biznes Ludzie Pieniądze.
 • Grynkiewicz T., Miłczyński P. (2009), Fa³szywe rekomendacje zalewają sieć, http://wyborcza.pl/1,76842,6333155,Falszywe_rekomendacje_za-lewaja_siec.html#ixzz2mbLeSDZ5, dostęp dnia 05.12.2013.
 • Grynkiewicz T. (2010), Rząd uległ internautom, „Gazeta Wyborcza” nr wydanie z dnia 06/02/2010.
 • http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1028947.html,dostęp dnia 05.12.2013.
 • http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/30/juz-niedlugo--polowa-populacji-swiata-bedzie-online.aspx; dostęp dnia 05.12.2013.
 • http://www.top-blog.pl/media-spolecznosciowe, dostęp dnia 11.11.2012.
 • Kaznowski D. (2007), Nowy marketing w internecie, Difin, Warszawa.
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 • Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0: Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!,MTBiznes, Warszawa.
 • Leszkowicz-Baczyński J. (2010), Konsumpcja klasy średniej w Polsce. Czy konsumowanie wyznacza etos?, w:Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu.Psychologiczne ścieżki współzależności, Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Li Ch. (2009), Marketing technologii społecznych: Groundswell czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie, MT Biznes, Warszawa.
 • Łęcicki G. (2001), Etyczne aspekty interkomunikatywnooeci internetowej, w: Nowe media – możliwości i pułapki, Autorzy&Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORUM, Poznań–Opole.
 • Łubińska A. (2010), Co daje użytkownikowi Internet?, w:Wsieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni, Stachura K. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Młynarska-Sobaczewska A. (2008), Wolność wirtualnej wypowiedzi, „Państwo i Prawo”, nr 2.
 • Mróz B. (2010), Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku, w: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności Zawadzka A.M., Górnik-DuroseM. (red.),Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Nowińska E. (2005),Media jako czwarta władza?, w: Media, władza, prawo, MagoskaM. (red.),WydawnictwoUniwersytetuJagiellońskiego,Kraków.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1999), S³ownik socjologiczny, Graffiti BC,Toruń.
 • Pisarek W. (2006), Słownik terminologii medialnej, TaiWPN UNIVERSITAS, Kraków.
 • Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Kurcz I., Skar¿yñska K. (red.) „Scholar”, Warszawa.
 • Russell B. (cop. 2001), W³adza : nowa analiza społeczna, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sau-ling Lai L. (2010), Social Commerce – E-Commerce in Social Media Context, „World Academy of Science, Engineering and Technology”,Vol. 72.
 • Siuda W. (2009), Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo CONTACT, Poznań.
 • Skrzypczak J. (1999), Popularna encyklopedia mass mediów, Kurpisz, Poznań.
 • Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strawiński P. (2013), Kł@mstwo w sieci, http://m.biznes.pl/kl-mstwo-w-sieci,5584933,9990,301,news-profil.html, dostęp dnia 05.12.2013.
 • Szatanowska A. (2010), w:Wsieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni, Stachura K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
 • WiktorM. (2012),Chichot do potęgi, „Bliza.Kwartalnik artystyczny”, nr 3.
 • Wittich M. (2010), Prosument na granicy dwóch światów „Marketing w praktyce”, nr 9.
 • Wybranowski W. (2013), Gdy wirtual zaczyna być realem, s. A6 „Rzeczpospolita”, 19-20.01.2013.
 • Żółtek D. (2009), Marki zbiorowej wyobraźni, „Marketing w praktyce”,nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-941fa2da-1ac6-4f1f-b189-e50a8642da00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.