Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 89-97

Article title

Civic Budget as a Potential Source of Financing of Real Estate

Title variants

PL
Budżet obywatelski jako potencjalne źródło finansowania projektów nieruchomościowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The subject of this article is the role of the civic budget as a potential source of financing of real estate. The topic has been presented both in quantitative terms (the structure of proposals that were submitted for voting, average values, and trends) and in qualitative terms (the types of real estate). The aim of this article is to verify the hypothesis that the participatory budget is treated as a potential source of real estate financing (i.e., for projects with limited usability). For this purpose, 1703 projects, submitted to a vote in the years 2014–2017 have been examined.
PL
Przedmiotem artykułu jest rola budżetu obywatelskiego jako potencjalnego źródła finansowania dla segmentu nieruchomości. Temat zaprezentowano zarówno w ujęciu ilościowym (struktura wniosków poddawanych pod głosowanie, przeciętne wartości, trendy) oraz w ujęciu jakościowym (typy nieruchomości). Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy, iż budżet partycypacyjny jest traktowany jako potencjalne źródło finansowania nieruchomości, czyli projektów o ograniczonej dostępności użytkowej. W tym celu zbadano 1 703 projekty poddane pod głosowanie w latach 2014–2017 w trzech miastach wojewódzkich.

Contributors

  • Maria Curie-Sklodowska University

References

  • Böhlen, M.H., J. Gamper, W. Polasek, and M.A. Wimmer. 2005. E-Government. Towards Electronic Democracy. International Conference, TCGOV 2005 Bolzano, Italy, March 2–4, 2005. Proceedings, Lecture Notes in Computer Science. Berlin – New York: Springer.
  • Burchard-Dziubińska, M. 2014. “Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia.” Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (37 t. 2): 197–208.
  • Dolewka, Z. 2015. “Budżet partycypacyjny w teorii i w praktyce.” In Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, edited by S. Korenik, P. Hajduga and M. Rogowska, 62–73. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Grzeszczuk-Brendel, H. 2012. “Poznań — społeczne programy rewitalizacji.” In Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, edited by K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki and R. Macyra, 103–112. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  • Krześ, A. 2014. “Budżet obywatelski jako inicjatywa wspierająca postawę społeczeństwa obywatelskiego.” In Gospodarka i przestrzeń, edited by S. Korenik and N. Derlukiewicz, 93–103. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Shah, A. ed. 2007. Participatory Budgeting, Public Sector Governance and Accountability. Washington, D.C.: World Bank.
  • Sołtysiak, M. 2017. “Kobiety a budżet partycypacyjny miasta Rzeszowa.” Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne 26: 375–387.
  • Sorychta-Wojsczyk, B. 2015. “Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce.” Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (78): 421–430.
  • Żabka, A., and H. Łapińska. 2014. “Budżet partycypacyjny a rozwój lokalny.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (4): 36–63.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94261a1e-c328-4acc-92b9-d655b104ae53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.