Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(42) | 31-51

Article title

Resilience a potraumatyczny wzrost u matek dzieci z niepełnosprawnością

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Resilience and posttraumatic growth of mothers’ of children with disabilities .

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania są pozytywne aspekty funkcjonowania matek dzieci z niepełnosprawnością, nawiązujące do współczesnych tendencji badawczych wskazujących na wielorakość rodzicielskich doświadczeń przystosowawczych. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, których celem było ustalenie powiązań między resilience i pozytywnymi zmianami składającymi się na potraumatyczny wzrost u matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. W analizie relacji między tymi zmiennymi uwzględniono mediującą rolę przekonań na temat świata, własnej skuteczności i przyszłości oraz kompetencji temporalnych. W badaniach wzięło udział 97 matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz zaburzeniami autystycznymi. Wykorzystano narzędzia: Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, Skalę Pomiaru Prężności, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej, Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności, Test Orientacji Życiowej oraz Kwestionariusz Kompetencji Temporalnych. Stwierdzono pozytywny związek między resilience a wzrostem potraumatycznym. Ustalono ponadto istotny statystycznie efekt mediacyjny w przypadku przekonań na temat własnej skuteczności oraz nadziei podstawowej, a także wybranych aspektów składających się na kompetencje temporalne. Nie potwierdzono mediującej roli zmiennej optymizmu dyspozycyjnego.
EN
The study explores the positive aspects of the functioning of mothers of children with disabilities, referring to the contemporary research trends indicating the manifold parental adaptation experiences. The article presents the results of author’s own research. The aim of the study was to establish the correlations between resilience and positive changes that make up post-traumatic growth in mothers bringing up children with disabilities. The correlation analysis of these variables takes into account the mediating role of beliefs about the world, self-efficacy, the future, and temporal competences. 97 mothers of children with intellectual disabilities, motor disabilities, and autistic disorders took part in the research. The following instruments were used in the study: The Posttraumatic Development Inventory, Resilience Measurement Scale, Basic Hope Questionnaire, Generalized Self-efficacy Scale, Life Orientation Test, and Temporal Competence Questionnaire. A positive correlation was found between resilience and posttraumatic growth. Moreover, a statistically significant mediating effect has been found for beliefs about self-efficacy, basic hope, and selected aspects of temporal competences. The mediating role of the variable dispositional optimism has not been confirmed.

Contributors

 • UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin; tel. +48 81 5322149;
 • UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin; tel. +48 81 5322149

References

 • Altiere, M.J., van Kluge, S. (2009). Searching for acceptance: Challenges encountered while raising a child with autism. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 34(2), 142–152. DOI: 10.1080/13668250902845202.
 • Baker, B.L., Blacher, J., Olsson, M.B. (2005). Preschool individuals with and without developmental delay: Behaviour problems, parents’ optimism and well-being. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 575–590. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2005.00691.x.
 • Baron, R.M., Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.
 • Barton, S., Boals, A., Knowles, L. (2013). Thinking about trauma: The unique contributions of event centrality and posttraumatic cognitions in predicting PTSD and posttraumatic growth. Journal of Trauma Stress, 26(6), 718–726. DOI: 10.1002/jts.21863.
 • Bayrakli, H., Kaner, S. (2012). Investigating the factors affecting resilience in mothers of children with and without intellectual disability. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), 936–943.
 • Beighton, C., Wills, J. (2017). Are parents identifying positive aspects to parenting their child with an intellectual disability or are they just coping? A qualitative exploration. Journal of Intellectual Disabilities, 21(4), 325–345. DOI: 10.1177/1744629516656073.
 • Blacher, J., Baker, B.L. (2007). Positive impact of intellectual disabilities on families. Americam Journal on Mental Retardation, 112, 330–348.
 • Block, J., Kremen, A.M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 349–361. DOI: 10.1037//0022-3514.70.2.349.
 • Bonanno, G.A. (2012). Uses and abuses of the resilience construct: Loss, trauma, and health-related adversities. Social Science & Medicine, 74(5), 753–756. DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.11.022.
 • Brooks, M., Graham-Kevan, N., Lowe, M., Robinson, S.J. (2017). Rumination, event centrality, and perceived control as predictors of post-traumatic growth and distress: The Cognitive Growth and Stress model. British Journal of Clinical Psychology, 56(3), 286–302. DOI: 10.1111/bjc.12138.
 • Byra, S., Parchomiuk, M. (2018). Pozytywne zmiany w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością – struktura i uwarunkowania. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 1(30), 324–342.
 • Byra, S., Żyta, A., Ćwirynkało, K. (2017). Posttraumatic growth in mothers of children with disabilities. Croatian Review of Rehabilitation Research, 53, Supplement, 15–27.
 • Connor, K.M. (2006). Assessment of resilience in the aftermath of trauma. Journal of Clinical Psychiatry, 67 (Supplement 2), 46–49.
 • Cordova, M.J. (2008). Facilitating posttraumatic growth following cancer. W: S. Joseph, P.A. Linley (red.), Trauma, Recovery, and Growth: Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress (s. 185–205). New York: John Wiley & Sons.
 • Counselman-Carpenter, E.A. (2016). The presence of posttraumatic growth (PTG) in mothers whose children are born unexpectedly with Down syndrome. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 42(4), 351–363, https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1247207.
 • Crown, N.J. (2009). Parenting a child with disabilities: Personal reflections. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 8(1), 70–82. DOI: 10.1080/15289160802683492.
 • Dekel, S., Ein-Dor, T. (2012). Posttraumatic growth and posttraumatic distress: A longitudinal study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 4(1), 94–101. DOI: 10.1037/a0021865.
 • Felcyn-Koczewska, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Rola prężności w rozwoju potraumatycznym osób w żałobie. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 511–524). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Fredrikson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-andbuild theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226.
 • Gardner, J., Harmon, T. (2002). Exploring resilience from a parent’s perspective: A qualitative study of six resilient mothers of children with an intellectual disability. Australian Social Work, 55(1), 60–68. DOI: 10.1080/03124070208411672.
 • Greeff, A.P., Nolting, C. (2013). Resilience in families of children with developmental disabilities. Families Systems & Health, 31(4), 396–405. DOI: 10.1037/a0035059.
 • Green, S.E. (2007). ‘‘We’re tired, not sad’’: Benefits and burdens of mothering a child with a disability. Social Science and Medicine, 64, 150–163, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.025.
 • Halstead, E., Ekas, N., Hastings, R.P., Griffith, G.M. (2018). Associations between resilience and the well-being of mothers of children with autism disorder and other developmental disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48, 1108–1121. DOI: 10.1007/s10803017-3447-z.
 • Helf, C.M., Glidden, L.M. (1998). More positive or less negative? Trends in research on adjustment of families rearing children with developmental disabilities. Mental Retardation, 36, 457–464.
 • Hoge, E.A., Austin, E.D., Pollack, M.H. (2007). Resilience: Research evidence and conceptual considerations for posttraumatic stress disorder. Depression and Anxiety, 24(2), 139–152. DOI: 10.1002/da.20175.
 • Janoff-Bulman, R. (2006). Schema-change perspectives on posttraumatic growth. W: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of posttraumatic growth: Research & practice (s. 81–99). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Johnson, R.J., Hobfoll, S.E., Hall, B.J., Canetti-Nisim, D., Galea, S., Palmieri, P.A. (2007). Posttraumatic growth: Action and reaction. Applied Psychology, 56, 428–436. DOI: 10.1111/j.14640597.2007.00296.x.
 • Joseph, S. (2011). What Doesn’t Kill Us: The New Psychology of Posttraumatic Growth. New York, NY: Basic Books.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP.
 • Kayfitz, A.D., Gragg, M.N., Orr, R.R. (2010). Positive experiences of mothers and fathers of individuals with autism. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 337–343. DOI: 10.1111/j.1468-3148.2009.00539.x.
 • King, G.A., Zwaigenbaum, L., King, S., Baxter, D., Rosenbaum, P., Bates, A. (2006). A qualitative investigation of changes in the belief systems of families of children with autism or Down syndrome. Child: Care, Health, Development, 32(3), 353–369. DOI: 10.1111/j.13652214.2006.00571.x.
 • Landsman, G. (2005). Mothers and models of disability. Journal of Medical Humanities, 26(2–3), 121–129. DOI: 10.1007/s10912-005-2914-2.
 • Leone, E., Dorstyn, D., Ward, L. (2016). Defining resilience in families living with neurodevelopmental disorder: A preliminary examination of Walsh’s framework. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 28(4), 595–608. DOI: 10.1007/s10882-016-9497-x.
 • Lepore, S.J., Revenson, T.A. (2006). Resilience and posttraumatic growth: Rrecovery, resistance, and reconfiguration. W: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of Posttraumatic Growth: Research and Practice (s. 24–46). Mahwah. New York: Lawrence Erlbaum.
 • Levine, K.A. (2009). Against all odds: Resilience in single mothers of children with disabilities. Social Work in Health Care, 48, 402–419. DOI: 10.1080/00981380802605781.
 • Levine, S.Z., Laufer, A., Stein, E., Hamma-Raz, Y., Solomn, Z. (2009). Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 22(4), 282–286. DOI: 10.1002/jts.20409.
 • Li, Y., Cao, F., Cao, D., Wang, Q., Cui, N. (2012). Predictors of posttraumatic growth among parents of children undergoing inpatient corrective surgery for congenital disease. Journal of Pediatric Surgery, 47, 2011–2021. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2012.07.005.
 • McConnell, D., Savage, A. (2015). Stress and resilience among families caring for children with intellectual disability: Expanding the research agenda. Current Developmental Disorders Reports, 2(2), 100–109. DOI: 10.1007/s40474-015-0040-z.
 • McConnell, D., Savage, A., Sobsey, D., Uditsky, B. (2015). Benefit-finding of finding benefits? The positive impact of having a disabled child. Disability and Society, 30(1), 29–45. DOI: 10.1080/09687599.2014.984803.
 • Minnes, P., Perry, A., Weiss, J.A. (2015). Predictors of distress and well-being in parents of young children with developmental delays and disabilities: The importance of parent perceptions. Journal of Intellectual Disability Research, 59(6), 551–560. DOI: 10.1111/jir.12160.
 • Nosal, C.S., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008a). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008b). Skala pomiaru prężności. Nowiny Psychologiczne, 3, 39–55.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 4, 129–142.
 • Ogińska-Bulik, N. (2010). Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola prężności. Polskie Forum Psychologiczne, 15(2), 125–139.
 • Peer, J.W., Hillman, S.B. (2014). Stress and resilience for parents of children with intellectual and developmental disabilities: A review of key factors and recommendations for practitioners. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(2), 92–98. DOI: 10.1111/jppi.12072.
 • Prati, G., Pietrantoni, L. (2009). Optimism, social support, and coping strategies as factors contributing to posttraumatic growth: A meta–analysis. Journal of Loss and Trauma, 14, 364–388. DOI: 10.1080/15325020902724271.
 • Rajan, A.M., Romate, J., Srikrishna, G. (2016). Resilience of parents having children with intellectual disability: Influence of parent and child related demographic factors. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(7), 707–710.
 • Richardson, G.E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of Clinical Psychology, 58, 307–321. DOI: 10.1002/jclp.10020.
 • Samios, C., Pakenham, K., Sofronoff, K. (2009). The nature of benefit finding in parents of a child with Asperger syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(2), 358–374. DOI: 10.1016/j.rasd.2008.08.003.
 • Scorgie, K., Wilgosh, L., Sobsey, D. (2004). The experience of transformation in parents of children with disabilities: Theoretical consideration. Developmental Disabilities Bulletin, 32(1), 84–110.
 • Stainton, T., Besser, H. (1998). The positive impact of children with an intellectual disability on the family. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 23(1), 57–70.
 • Strecker, S., Hazelwood, Z.J., Shakespeare, J. (2014). Postdiagnosis personal growth in an Australian population of parents raising children with developmental disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 39(1), 1–9. DOI: 10.3109/13668250.2013.835035.
 • Strümpfer, D.J.W. (2006). Positive emotions, positive emotionality, and their contribution to fortigenic living: A review. South African Journal of Psychology, 36(1), 144–167.
 • Suzuki, K., Kobayashi, T., Morlyama, K., Kaga, M., Hiratani, M., Watanabe, K., Yamashita, Y., Inagaki, M. (2015). Development and evaluation of a Parenting Reslience Elements Questionnaire (PREQ): Measuring resilience in rearing children with developmental disorders. PLoS One, 10(12). DOI: 10.1371/journal.pone.0143946.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1–18. DOI: 10.1207/s15327965pli1501_01.
 • Trzebiński, J., Zięba, M. (2003). Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Podręcznik. Warszawa: PTP.
 • Tucholska, K. (2007). Kompetencje temporalne jak wyznacznik dobrego funkcjonowania. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Tugade, M., Fredrickson, B. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320–333. DOI: 10.1037/0022-3514.86.2.320.
 • Westphal, M., Bonanno, G.A. (2007). Posttraumatic growth and resilience to trauma: Different sides of the same coin or different coins? Applied Psychology, 56, 417–427. DOI: 10.1111/j.14640597.2007.00298.x.
 • Wilgosh, L., Scorgie, K. (2006). Theoretical model for conceptualizing cross-cultural applications and intervention strategies for parents of children with disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3(4), 211–218. DOI: 10.1111/j.1741-1130.2006.00082.x.
 • Wissing, M.P., Van Eeden, C. (2002) Empirical clarification of the nature of psychological wellbeing. South African Journal of Psychology, 32, 32–44. DOI: 10.1177/008124630203200105.
 • Zhang, W., Yan, T.T., Barriball, K.L., While, A.E., Liu, X.H. (2015). Posttraumatic growth in mothers of children with autism: A phenomenological study. Autism, 19(1), 29–37. DOI: 10.1177/1362361313509732.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-942a6798-f525-4b52-a4f4-13d15d3a694f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.