Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(23) | 311-345

Article title

Zasada rządów prawa w koncepcji Alberta Venn Diceya

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The principle of the rule of law in Albert Venn Dicey’s theory

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to present the original theory of the English rule of law developed by Victorian‑era constitutional scholar, Albert Venn Dicey. The uniqueness of this theory will be presented, as well as its historical and doctrinal context, and theoretical implications. Dicey’s legal positivism identifies the rule of law as one of the two basic principles of the English unwritten constitution (together with the principle of sovereignty of Parliament). The rule of law itself consists of three components – the ideas of legal freedom, legal equality and predominance of the legal spirit. The latter is due to the inductive nature of the British constitution and in practice results in a strong emphasis on the institutional guarantees of the rule of law. The second idea – legal equality – in Dicey’s opinion interfered with the concept of administrative law, as it was developed on the European continent thus making it manifestly contrary to the English rule of law.

Contributors

References

 • Allan T.R.S., Dworkin and Dicey. The rule of law as integrity, „Oxford Journal of Legal Studies” 1988, t. 8, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1093/ojls/8.2.266
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993, Krytyka.
 • Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2006
 • Bacon F., Eseje, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1959, Biblioteka Klasyków Filozofii.
 • Bentham J., Fragment on Government, [w:] tegoż, The Works of Jeremy Bentham, t. 1 [na podstawie zbioru pod red. J. Browninga, Edinburgh 1843], [online] http://oll.libertyfund.org/ title/2009 (29 XI 2012).
 • Bidwell G., Ostatni rycerz króla Artura, przeł. A. Bidwell, Katowice 2005, „Książnica” Kieszonkowa.
 • Bogdanor V., The New British Constitution, Oxford–Portland 2009
 • Burke E., Rozważania o rewolucji we Francji. I o debatach pewnych towarzystw londyńskich związanych z tym wydarzeniem, wyrażone w liście, który miał zostać wysłany do pewnego gentlemana w Paryżu, przeł. D. Lachowska, wstęp P. Kłoczowski, Kraków–Warszawa 1994, Demokracja. Filozofia i praktyka.
 • Cosgrove R.A., The Rule of Law. Albert Venn Dicey, Victorian Jurist, London 1980
 • Dicey A.V., An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, wstęp i dodatek E.C.S. Wade, London 1945
 • Dicey A.V., Lectures on the Relation between Law and Public Opinion during the 19th Century, [London 1919], [online] http://oll.libertyfund.org/title/1683.
 • Dicey A.V., Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England, Indianapolis 2008 [na podstawie wydania z roku 1917].
 • Dicey A.V., Letters to a Friend on Votes for Women, London 1909, [online] http://www.keele. ac.uk/history/currentundergraduates/tltp/SUFFRAGE/DOCUMENT/DICEYLEA. HTM#Ret3.
 • Dicey A.V., Wstęp do nauki o prawie konstytucyjnem, przeł. W.H., Warszawa 1908.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998, Biblioteka Współczesnych Filozofów
 • Fouillée A.J.É., L’idée moderne du droit en Allmagne, en Angleterre et en France, Paris 1878, za: B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja, wstęp M. Kornat, Kraków 2002, Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, t. 9.
 • Habeas Corpus Act z 1679 roku, przeł. B. Lesiński, J. Walachowicz, [w:] Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. M.J. Ptak, M. Kinstler, Wrocław 1996.
 • Jaworski W.L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.
 • Jenks E., The Story of Habeas Corpus, [w:] Select Essays in Anglo-American Legal History, t. 2, Boston 1908
 • Kaźmierczyk S., Jak rozumieć państwo prawne, [w:] Teoria i filozofia prawa. Wybór tekstów, red. W. Gromski, Wrocław 1998, Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, przeł. D. Pietrzyk-Reeves [et al.], Kraków 2006
 • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002
 • Maitland F.W., The Constitutional History of England, Cambridge 1908.
 • Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym, [w:] tegoż, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1995, Demokracja. Filozofia i praktyka.
 • Mohl R. von, Die Polizeiwissenschaft nach den Grundlagen des Rechtsstaates, t. 1, Tübingen 1832, za: A. Bosiacki, Wstęp, [w:] R. von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. 1, przeł. A. Białecki, A. Bosiacki, Warszawa 2003.
 • Mohl R. von, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. 1, przeł. A. Białecki, A. Bosiacki, Warszawa 2003.
 • Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, posł. S. Łojek, Kraków 2003, Wielkie Dzieła Filozoficzne
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.
 • Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, wybór J. Licki, A. Kojder, oprac. A. Kojder, Warszawa 1985, Biblioteka Socjologiczna
 • Platon, Kriton, [w:] tegoż, Obrona Sokratesa. Kriton. Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 2008, Biblioteka Filozofów, 1.
 • Qvortrup M., A.V. Dicey. The referendum as the people’s veto, „History of Political Thought” 1999, t. 20, nr 3.
 • Radbruch G., Państwo praworządne, [w:] tegoż, Filozofia prawa, przeł. E. Nowak, Warszawa 2009
 • Scruton R., Słownik myśli politycznej, przeł. T. Bieroń, Poznań 2002.
 • Słownik politologii, red. B. Walicka, Warszawa 2008, [na podstawie: Concise Dictionary of Politics, Oxford 2003].
 • Szerer M., Sądownictwo angielskie, Warszawa 1959
 • Szlachta B., hasło: „Prawo”, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 • Thoreau H.D., Civil Disobedience, [w:] tegoż, Walden and Civil Disobedience, New York 2004.
 • Tocqueville A., Dawne rządy i rewolucja, przeł. W.M. Kozłowski [opracowanie z zachowaniem obowiązujących w 1907 r. zasad pisowni i interpunkcji], Warszawa 2003, Arcydzieła Wielkich Myślicieli.
 • Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
 • Wade E.C.S., Appendix, [w:] A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, wstęp i dodatek E.C.S. Wade, London 1945.
 • Weber M., Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. i wstęp D. Lachowska, Warszawa 2002, Biblioteka Socjologiczna.
 • Weill R., Dicey was not Diceyan, „The Cambridge Law Journal” 2003, t. 62, nr 2, [online] http:// dx.doi.org/10.1017/S000819730300638X.
 • Zamkowski W., Koncepcje i modele państwa prawnego, [w:] Teoria i filozofia prawa. Wybór tekstów, red. W. Gromski, Wrocław 1998, Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008, Seria Akademicka; Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9434a6be-b382-4401-8ba6-f1abddd7311f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.