Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 73 | 4 (327) | 60

Article title

Grupa 111

Title variants

EN
Grupa 111

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Grupa kojarzona jest z Lucimiem i nazywana jest Grupą Lucim. W znaczku występuje w zbitce: Lucim Grupa 111 lub Lucim 111 Group. Na użytek zaś krótkiego, syntetycznego określenia siebie w układzie artystycznym artyści przyjęli oznaczenie – identyfikator cyfrowy. 111 – potrójność lub sto jedenastość pojedynczości, liczba magiczna w swym wizualnym zaklęciu i liczba symboliczna. Zamiast wymieniać autorów: Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Wiesław Smużny, wystarczy podać: Grupa Jeden Jeden Jeden. Zamiast wymieniać jeszcze większą liczbę współautorów z Lucimia, można podać: Grupa Sto Jedenaście. 111 należy czytać i jako trzy jedynki, i jako stojedenaście, i to jeszcze razem wzięte, razem spięte, jednoczesne, zgodne z ideą dzieła – działania sztuki społecznej. Jedynki w szeregu 111 to zarówno trzej autorzy z zewnątrz, ale działający w środowisku ludzkiej zbiorowości, jak też współautorzy działania spośród tego środowiska na rzecz własnego środowiska oraz na zewnątrz, na rzecz np. środowiska sztuki.
EN
Grupa is associated with Lucim and is thus known as Grupa Lucim. Its logo features the following combinations: Lucim Grupa 111 or Lucim 111 Group. For the purpose of a brief and synthetic self-description within an art configuration the artists accepted digital identification: 111 – three or a hundred and eleven ones, a magic number in its visual spell, and a symbolic number. Instead of listing the authors: Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, and Wiesław Smużny it suffices to say: Grupa Jeden Jeden Jeden / Group One One One. And instead of listing an even larger group of co-authors from Lucim one can say: Grupa Sto Jedenaście / the Hundred and Eleven Group. 111 should be read as: three ones, a hundred and eleven, and, additionally, as the jointly linked and simultaneous activity of social art concurrent with the idea of the artwork. The ones in 111 denote both the three authors working outside and, simultaneously, within a community environment, as well as the co-authors of activity conducted for the sake of their milieu and beyond it, e.g. for the world of art.

Keywords

Year

Volume

73

Issue

Pages

60

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94356b3a-a292-4bac-807b-b8fe28c5430e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.