Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 (44) | 171 - 182

Article title

Internet – stan obecny i przyszłość jako problem sposobu interpretacji roli technologii w kontekście rozwoju biznesu w sieci

Authors

Content

Title variants

EN
The Internet and its present and future as a problem of technology role interpretation in the context of development of the business in the web

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia najnowsze tendencje rozwoju Internetu w kontekście teoretycznych badań dotyczących ich aspektu technologicznego, będącego klasycznym problemem badań poświęconych mediom. Problem ten stał się szczególnie ważny i został postawiony na nowo w wypadku tzw. nowych mediów. Jego osobny wariant pojawił się także w obrębie bardziej szczegółowego pola badawczego dotyczącego zarządzania mediami. Wspomniane najnowsze tendencje rozwoju przyjmują dwa kluczowe kierunki: intensyfikacja i wzbogacenie ruchu w obecnej infrastrukturze oraz rekonstrukcja od podstaw infrastruktury sieci oparta na jej nowej koncepcji (tzw. clean slate paradigm). Oba kierują się jasną pragmatyką, jakiej dostarcza aspekt komercyjny sieci, choć fundamentalnie różnie rozumieją jej status (obiektywna rzeczywistość v. „usługa” państwowa). Realizują także klasyczną ambiwalencje badawczą mediów, która przeciwstawia stanowisko deterministyczne (determinizm technologiczny) rozumieniu technologii jako odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne głównie o charakterze ekonomicznym.
EN
The article describes the newest tendencies in the development of the Internet in the context of theoretical investigations considering its technological aspect which is a classical problem in the media studies. This issue has become especially urgent with the arrival of new media and made theory to rethink it from the beginning. Its separated variant appeared also in a more specific field of the media management. The newest tendencies in the development of the Internet take now two key directions: acceleration and enrichment of the traffic incurrent infrastructure or fundamental reconstruction of current infrastructure based on new criteria (clean slate paradigm). Although both of them present clear pragmatics, which is provided by the commercial aspect of Web, they understand its status in a very different ways (objective reality vs. state service). They also realize the classical theoretical ambivalence in media studies which holds on one side a deterministic attitude (technological determinism) and on the second the idea that technology mainly arises as a result of mostly economically driven social need.

Year

Issue

Pages

171 - 182

Physical description

Dates

issued
2013-11-30

Contributors

 • Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Burakowski, W. i Krawiec, P. (red.). (2012). Inżynieria Internetu Przyszłości, część I. Warszawa: Instytut Telekomunikacji PW, Oficyna Wydawnicza PW.
 • Burakowski, W., Tarasiuk, H. i Bęben, A. (2012). Architektura Systemu IIP. W: W. Burakowski i P. Krawiec (red.), Inżynieria Internetu Przyszłości, część I. Warszawa: Instytut Telekomunikacji PW, Oficyna Wydawnicza PW.
 • Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cisco. (2013a). Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update. 2012–2017, Cisco White Paper, 6 luty. http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html (16.06.2013).
 • Cisco. (2013b). The Zettabyte Era – Trends and Analysis. Cisco White Paper, 29 maj. Pozyskano z: http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.pdf (16.06.2013).
 • Easley, D. i Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lievrouw, L.A. i Livingstone, S. (red.). (2010). Handbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs. London: Sage.
 • Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I. i Kelly, K. (2009). Nowe media. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Napoli, P.M. (2012). Audience Evolution and the Future of Audience Research. The International Journal on Media Management, (14), 79–97.
 • O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Pozyskano z: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (05.06.2013).
 • Paul, S., Pan, J. i Jain, R. (2011a). A Survey of the Research on Future Internet Architectures. IEEE Communications Magazine, 49 (7), 26–36. Pozyskano z: http://www.cse.wustl.edu/~jain/papers/internet.htm (19.06.2013).
 • Paul, S., Pan, J. i Jain, R. (2011b). Architectures for the Future Networks and the Next Generation Internet: A Survey. Computer Communications, 34 (1), 2–42. Pozyskano z: http://www.cse.wustl.edu/~jain/papers/i3survey.htm (19.06.2013).
 • Shaver, D. i Shaver, M.A. (2006). Directions for Media Management. Research in the 21st Century. W: A.B. Albarran (red.), Handbook of Media Management and Economics. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Slack, J.D. i Wise, J.M. (2010). Cultural Studies and Communication Technology. W: L.A. Lievrouw i S. Livingstone (red.), Handbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs. London: Sage.
 • Sylvie, G. i Weiss, A.S. (2012). Putting the Management into Innovation & Media Management Studies: A Meta-Analysis. The International Journal on Media Management, 14, 183–206.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-943d6535-2cd6-418e-8888-f2e6b9271de0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.