Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 231 | 7-29

Article title

Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce

Content

Title variants

EN
Factors and perspectives of collaborative consumption adoption in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wspólna konsumpcja jest jednym z nowych trendów w zachowaniach konsumentów, uwzględniającym alternatywne podejście do zaspokajania potrzeb. Zgodnie z nim dostęp do produktu jest postrzegany jako ważniejszy niż jego posiadanie, w związku z czym podstawę spożycia stanowią dzielenie się, wymiana, wypożyczanie, zakup i odsprzedaż używanych produktów zamiast nabywania wciąż nowych produktów na wyłączną własność. Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka czynników, które mogą determinować skłonność polskich konsumentów do angażowania się we wspólną konsumpcję, a przez to wpływać na popularyzację zarówno samej idei, jak i poszczególnych rozwiązań uwzględnianych w tym modelu. W pracy wykorzystano informacje uzyskane w trakcie wywiadu pogłębionego, przeprowadzonego w 2014 r. na próbie 15 osób.
EN
Collaborative consumption (CC) represents a new trend in consumer behaviour describing an alternative approach towards meeting consumer needs. According to the trend core idea an access to a product is more important than its ownership and thus consumption is realized mostly through sharing with others, reselling, exchanging, borrowing and renting necessary products instead of buying them for an exclusive use. The aim of the study is to identify and characterize factors which may determine Polish consumers’ inclination to engage in CC practices and hence they may influence the adoption of both the general idea of CC as well as its particular solutions among Poles. The primary data used in the paper are of qualitative character and they come from 15 in-depth interviews conducted in 2014.

Year

Volume

231

Pages

7-29

Physical description

Contributors

References

 • Bauwens M., Mendoza N., Iacomella F. (2012), Synthetic Overview of the Collaborative Economy, P2P Foundation, http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy2012.pdf (dostęp: 12.12.2014).
 • Belk R. (2007), Why Not Share Rather than Own?, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, nr 611.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Burgiel A. (2011), Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy i ich zachowania przystosowawcze (na przykładzie zakupu dóbr trwałego użytku i wyposażenia wnętrz) [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa.
 • Burgiel A. (2014a), Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Burgiel A. (2014b), Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Burgiel A. (2014c), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Drabik L., Sobol E. (2014), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Evans D. (2011), Thrifty, Green or Frugal: Reflections on Sustainable Consumption in a Changing Economic Climate, „Geoforum”, nr 42.
 • Garcia H. (2013), Consumption 2.0, „The Futurist”, January-February.
 • Inglehart R., Welzel C. (2005), Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Jastrzębska A., Jastrzębska W. (2012), Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 25.
 • Konrad A. (2014), RelayRides' Altered Future Points To A Ride Sharing World Dominated By Lyft And Uber, Not Zipcar, „Forbes”, http://www.forbes.com/sites/alexkonrad/ 2014/06/24/relay-rides-altered-future/ (dostęp: 19.12.2014).
 • Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2010), Zachowania nabywców w czasach kryzysu – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw? [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 • Lawler R. (2013), Airbnb Has Now Served 9M Guests Since Being Founded, Up From 4M At The End Of Last Year, „TechCrunch”, http://techcrunch.com/2013/10/19/ airbnb-has-now-served-9m-guests-since-being-founded-up-from-4m-at-the-end-oflast-year/ (dostęp: 13.12.2014).
 • Pawlikowska A. (2014), Nadchodzi era „pożyczaczy”, http://www.tvp.info/9227331/ magazyn/po-godzinach/nadchodzi-era-pozyczaczy/ (dostęp: 15.12.2014).
 • Pepper M., Jackson T., Uzzell D. (2009), An Examination of the Values that Motivate Socially Conscious and Frugal Consumer Behaviours, „International Journal of Consumer Studies”, nr 33.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy, Harvard Business School Press, Boston. Polacy 50+ cyfrowo wykluczeni? Komunikat prasowy, http://dojrzaloscwsieci.pl/ aktualnosci-wiecej/items/polacy-50-cyfrowo-wykluczeni.html (dostęp: 12.12.2014).
 • Scitovsky T. (1992 [1976]), The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction, Oxford University Press, Oxford.
 • Słomczyńska D. (2014), Używanie życia w kawałku, http://www.rp.pl/artykul/95548. html?print=tak&p=0 (dostęp: 9.12.2014).
 • Wieczorkowska M. (2008), Hedonizm współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-944483cb-0242-4cc7-9c7c-7c4064867e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.