PL EN


2017 | 8 | 2 | 38-45
Article title

Requirements for Professional Competence Formation of Environmentalists in the Society Transition to Sustainable Development

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is dedicated to reasoning of requirements formation for professional competence system of future environmentalists in the society transition to sustainable development. It is proposed to form professional competence based on the analysis of production functions of future environmentalist. It is taken into account the need to ensure professional mobility of graduates. It is examined different variants of implementation of the education elements for sustainable devel-opment into formal education system.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
38-45
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • National University of Life and Environmental Sciences, Ukraine
 • National University of Life and Environmental Sciences, Ukraine
References
 • Боголюбов, В.М. (1999). Науково-методичне обгрунтування програми бакалавра-еколога. Наукові записки НаУКМА: Спец. Випуск. К.: КМ Академія.
 • Закон України про вищу освіту. Retrived from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (20.03.2017).
 • Захарченко, В.М., Луговий, В.І., Рашкевич, Ю.М., Таланова, Ж.В. (2014). Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. К. : ДП «НВЦ «Пріоритети».
 • Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання/ пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ (2016). Київ: ТОВ «Поліграф плюс».
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна програма магістра, напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальність 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Галузевий стандарт вищої освіти України, затверджений наказом МОНмолодьспорту від 07.03.2013 р., № 330.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра, напрям підготовки 0708 «Екологія», спеціальність 8.07080601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Галузевий стандарт вищої освіти України Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра, напрям підготовки 0708 «Екологія», спеціальність 8.07080601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Галузевий стандарт вищої освіти України.
 • Проект Тюнінг „Гармонізація освітніх структур у Європі”. Retrived from: http://www.uni-deusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf (21.03.2017.
 • Рибніков, С.Р. (2008). Деякі принципи управлінської підготовки майбутніх екологів у контексті соціально-історичних закономірностей становлення екологічного управління. К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
 • Рибніков, С.Р. (2011). Формування готовності майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності. Луганськ: Пресс БіП.
 • Рідей, Н.М. (2011). Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: Монографія / Заг. ред. академіка Д.О.Мельничука. Херсон: Олді-плюс.
 • Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы» (1996). Док. DEC /SC/Sec (96) 43.
 • Хом’юк, І.В. (2012). Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів машинбудівної галузі. К.: Автореф. дис. докт. пед. наук: 13.00.04.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-94460fba-9e39-4754-b502-ca1e4b8f2a0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.