Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 471 | 135-144

Article title

Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem w ostatnich latach wymaga koncentracji na zmianach otoczenia, tj. wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw, postępie techniczno- -technologicznym, zwiększeniu wymagań klientów, zmniejszaniu się cyklu życia produktów oraz wprowadzaniu innowacyjnych produktów. W celu przystosowania się do panujących warunków przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych, a także skutecznych systemów zarządzania. Odpowiedzią na problemy zarządzania stał się controlling oraz budżetowanie, ponieważ spełniają one wymagania dotyczące szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez budżetowanie obejmuje zorientowanie się, jakimi środkami finansowymi przedsiębiorstwo dysponuje, prognozowanie skutków bieżącej działalności oraz planowanie, jak najefektywniej wykorzystać posiadane środki. Głównym celem artykułu jest przedstawienie budżetowania sprzedaży jako narzędzia do kontrolowania i zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie przewidywania skutków bieżącej sprzedaży.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94477593-f462-4f8a-9aad-b20f25cb747f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.