Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 65 | 3: Teologia moralna | 51-62

Article title

Teomaterialismo della liturgia e la divinizazione della persona umana secondo Pavel Evdokimov

Title variants

EN
Theomaterialism of the Liturgy and the Divinizazione of the Human Person according to Pavel Evdokimov
PL
Teomaterializm liturgii i przebóstwienie ludzkiej osoby według Pawła Ewdokimowa

Languages of publication

IT

Abstracts

EN
This article presents the person and thought of one of today's orthodox theologians, Paweł N. Evdokimov. The author concentrated on his theology of divinisation with particular emphasis on the liturgy, presented by Evdokimov as a specific “theomaterialism”, ie in the words, gestures, and space of the liturgy tangible God allowing believers to recognize, experience, enter into intimate relationships, taste the sky on earth and to go the way of the Divine likeness.
PL
Artykuł prezentuje osobę i myśl jednego z współczesnych teologów prawosławnych Pawła N. Ewdokimowa. Autor skoncentrował się na jego teologii przebóstwienia ze szczególnym uwzględnieniem liturgii, prezentowanej przez Ewdokimowa jako swoisty „teomaterializm”, tzn. w słowach, gestach i przestrzeni liturgii jest „namacalny Bóg”, który pozwala wierzącemu Siebie rozpoznać, doświadczyć, wejść w intymną relację, zakosztować nieba na ziemi i przejść drogę Boskiego upodabniania się.

Contributors

 • Wydział Architektury, Politechnika Białostocka

References

 • Jan Paweł II, List Apostolski Orientale lumen, Watykan 1995.
 • Clement Olivier, La vita e le opere di Paul Evdokimov, in: Paul Evdokimov, La santità nella tradizione della Chiesa Ortodossa, Microcosmo 4, Fossano 1972, p. 5-99.
 • Evdokimov Paul, L'Orthodoxie, Bibliothèque Théologique, Delachaux et Niestlé, Neuchatel, Paris 1959.
 • Evdokimov Paul, La Connaissance de Dieu selon la Tradition Orientale. L'enseignement patristique, liturgique et iconographique, X. Mappus, Lyon 1967.
 • Evdokimov Paul, La nouveauté de l'Esprit. Etudes de spiritualité, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles 1977.
 • Evdokimov Paul, La Prière de l'Eglise d'Orient. La Liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome (Approches Oecuméniques), Edité par Ed. Salvator, Paris−Tournai 1966.
 • Evdokimov Paul, Le Buisson ardent, Editions P. Lethielleux, Paris 1981.
 • Evdokimov Paul, L'Esprit Saint dans la Tradition Orthodoxe (Bibliothèque Oecuménique. Théologie sans frontières 10), Éditions du Cerf, Paris 1969.
 • Gajek Giovanni S., La Chiesa Domestica in una prospettiva orientale, Centro Russia Ecumenica, Roma 1984, p. 20-24.
 • Gajek Jan S., Paweł Nikołajewicz Ewdokimow (1901-1970) − świadek prawosławia na Zachodzie i jego eklezjologia, „Roczniki Teologiczne” 45(1995), z. 7, p. 18-36.
 • Gianazza Pier G., Paul Evdokimov cantore dello Spirito Santo, Biblioteca di Scienze Religiose 52, Roma 1983.
 • Pecheff-Evdokimov Nina, Mon père, „Contacts” 23(1971), p. 225-229.
 • Taft Robert F., Oltre l'oriente e l'occidente. Per una tradizione liturgica viva, Lipa, Roma 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9459641a-eaa4-4f39-b128-dcacd2ba74e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.