Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 75-89

Article title

Spór o rozumienie pojęcia dziejów efektywnych w filozofii hermeneutycznej i postmodernizmie

Authors

Content

Title variants

RU
Спор о понимании понятия эффективной истории в герменевтической философии и постмодернизме
EN
A Dispute About the Way of Understanding Effective History in Hermeneutic Philosophy and Postmodernism

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Статья является результатом исследования отношений между герменевтической философией Ханса-Георга Гадамера и постмодернизмом, представленным Джанним Ваттимо и Ричардом Рорти. В тексте анализируется понятие истории (Geschichte), особое внимание уделяется ее эффективному влиянию на автора, текст, интерпретатора и традицию, происходящее в гер-меневтическом диалоге (слияние горизонтов). Постмодернистской, конструктивистской интерпретации этого процесса, в которой опущена истина текста, противопоставляется универ-салистская концепция, в которой интерпретация понимается как процесс поиска логоса в диалоге.
EN
The article is a result of a research on the relations between the hermeneutic philosophy of Hans-Georg Gadamer and the postmodernism represented by Gianni Vattimo and Richard Rorty. The author analyses the notion of history (Geschichte) and its effective influence on an author, a text, an interpretator and a tradition in the hermeneutical dialogue (the fusion of horizons). The article opposes the postmodern, constructivistic approach, in which the truth of a text is made known to the universalistic conception in which an interpretation is understood as the process of searching for logos in a dialogue.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Bronk Andrzej. 1988. Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dybel Paweł. 2004. Granice rozumienia i interpretacji: o hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Kraków: Universitas.
 • Fish Stanley. 2000. „Czy na ćwiczeniach jest tekst?”, tłumaczenie Andrzej Szachaj. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 3 (62): 197–212.
 • Gadamer Hans-Georg. 1993. Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto, tłumaczenie Elżbieta Nowakowska-Sołtan. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Gadamer Hans-Georg. 2003. Język i rozumienie, tłumaczenie Piotr Dehnel, Beata Sierocka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Gadamer Hans-Georg. 2007. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłumaczenie Bogdan Baran. Warszawa: PWN.
 • Gadamer Hans-Georg, Dottori Riccardo. 2009. Wiek filozofii: rozmowy z Riccardem Dottorim, tłumaczenie Jadwiga Wilk: Wrocław: Arboretum.
 • Gadamer Hans-Georg, Grondin Jean. 1997. „Dialogischer Rückblick auf das Gesammelte Werk und dessen Wirkungsgeschichte”. W Hans-Georg Gadamer, Jean Grondin, Gada-mer-Lesebuch. Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Grondin Jean. 2009. Hermeneutik, tłumaczenie Ulrike Blech. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Grondin Jean. 2017. „The Medium of Language and its Openness to Reality”. Sabah Ÿlkesi 52: 70–73.
 • Grondin Jean. 2007. „Vattimo’s Latinization of Hermeneutics. Why did Gadamer resist Postmodernism?”. W Santiago Zabala, Weakening Philosophy: Essays in Honour of Gianni Vattimo. Montréal-Ithaca: McGill-Queen’s University Press.
 • Grondin Jean. 2007. Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłumaczenie Leszek Łysień. Kraków: WAM.
 • Gurczyńska-Sady Katarzyna. 2013. „Co po postmodernizmie, czyli tęsknota za mocnym podmiotem : na marginesie książki Ewy Domańskiej „Historia egzystencjalna”. Ethos 101: 195–206.
 • Harris Matthew. 2014. „Vattimo, Nihilism and Secularisation: The ‘Trojan Horse’ Effect of Christianity”. Parrhesia 19: 51–64.
 • Ineichen Hans. 1993. „Hermeneutyka jako teoria wykładni tekstów”, tłumaczenie Grzegorz Sowinski. W Grzegorz Sowinski, Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, 235-243. Kraków: Wyd. Nauk. Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Januszkiewicz Michał. 2013. „O interpretacji”. Przestrzenie Teorii 20: 219–233.
 • Jauss Hans R. 1976. „Historia literatury jako wyzwanie rzucone teorii literatury”, tłumaczenie Ryszard Handke. W Henryk. Markiewicz, Współczesna teoria badań literackich za granicą, tom III ,Perspektywy socjologiczne. Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie, 104–147. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kwiek Marek. 1994. Rorty i Lyotard: w labiryntach postmoderny. Poznań: Wyd. Nauk. Inst. Filozofii UAM.
 • Markowski Michał P. 1997. Nietzsche: filozofia interpretacji. Kraków: Universitas.
 • Nietzsche Friedrich. 1994. Pisma pozostałe: 1876–1889, tłumaczenie Bogdan Baran. Kraków: Inter-Esse.
 • Oziębłowski Mariusz. 2012. Hermetyczna możliwość hermeneutyki: analiza funkcji filozofii hermeneutycznej w koncepcjach Wilhelma Ditlheya i Hansa-Georga Gadamera. Czę-stochowa – Kraków: Scriptum.
 • Przyłębski Andrzej. 2006. Gadamer. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Rorty Richard. 1984. „The historiography of philosophy: four genres”. W Richard Rorty, Jerome B. Schneewind, Quentin Skinner, Philosophy in history. Essays on the historiog-raphy of philosophy, 49–75. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
 • Rorty Richard. 1989. Contingency, irony and solidarity. New York: Cambridge University Press.
 • Rorty Richard. 1996. Przygodność, ironia i solidarność, tłumaczenie Wacław J. Popowski. Warszawa: Spacja.
 • Rorty Richard 1999. Obiektywność, relatywizm i prawda, tłumaczenie Janusz Margański. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Rorty Richard.1999. Philosophy and Social Hope. London: Penguin Books.
 • Rorty Richard. 2013. Filozofia a zwierciadło natury, tłumaczenie Michał Szczubiałka. Warszawa: KR.
 • Vattimo Gianni. 2006. Koniec nowoczesności, tłumaczenie Monika Surma-Gawłowska. Kraków: Universitas.
 • Vattimo Gianni. 2006. Społeczeństwo przejrzyste, tłumaczenie Magdalena Kamińska. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Vattimo Gianni. 2011. Poza interpretacją: znaczenie hermeneutyki dla filozofii, tłumaczenie Katarzyna Kasia. Kraków: Universitas.
 • Zielińska Ewa. 2012. „Antykwaryczna uczta. Smakowanie tradycji w koncepcji myśli słabej Gianniego Vattimo”. W Anna Jarmuszkiewicz, Justyna Tabaszewska, Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, 63–73. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-945977d7-d52a-4555-92a8-63c5c3c51afb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.