Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(5) | 73-86

Article title

The Character of Anton Chigurh in the Coen Brothers’ No Country for Old Men as an Expression of Reflections on Evil and Violence in American Culture

Authors

Content

Title variants

PL
Postać Antona Chigurha w obrazie To nie jest kraj dla starych ludzi braci Coenów jako próba refleksji nad miejscem zła i przemocy w kulturze amerykańskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In No Country for Old Men, the 2007 film adaptation of Cormac McCarthy’s eponymous novel, the Coen brothers juxtapose the conventions of the Western against a hyper-realistic portrayal of drug wars fought along the southern border of Texas in the 1980s. The ridiculously incongruous, almost fantastic character of Anton Chigurh – an indestructible hit man, whose cruel deeds transgress the boundaries of conventional logic and morality, can be interpreted as a symbolic representation of the universal nature of violence, an embodiment of the contemporary perception of radical evil, a frightening condensation of brutality inscribed into American culture, an allegory of neoconservative America’s fears or, finally, a metaphorical vision of a deserved punishment inflicted upon the modern, callous civilization of the nation, which allowed consumerism, materialism and vice replace its original, simple values. The Coens’ Chigurh is a postmodern parody of a classic antihero, who evokes both the echoes of the Western with its youthful optimism and a clear code of conduct, and the noir poetics, which accentuates the helplessness of an individual in the face of the ubiquitous evil and the world’s indefiniteness. He is also an obvious allusion to Judge Holden, the menacing, devil-like figure in McCarthy’s Blood Meridian – the writer’s magnum opus which subverts the meanings traditionally attached to the myth of the Old West, thus deconstructing and demythologizing the notion of regeneration through violence, defined by Richard Slotkin as the key concept for the American identity and ideology.
PL
W filmie To nie jest kraj dla starych ludzi [2007], będącym adaptacją powieści Cormaca McCarthy’ego pod tym samym tytułem, reżyserzy zestawiają charakterystyczne dla westernu konwencje gatunkowe z hiperrealistycznym, krwawym obrazem wojen narkotykowych rozgrywających się na teksańskim pograniczu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Absurdalnie niespójną, odrealnioną postać nieuchwytnego, płatnego zabójcy, którego okrutne czyny wykraczają poza granice ludzkiej logiki i konwencjonalnej moralności, interpretować można jako symboliczne wyobrażenie uniwersalnej natury przemocy, ucieleśnienie współczesnego rozumienia skrajnego zła, przerażający kondensat charakterystycznej dla amerykańskiej kultury brutalności, alegorię poczucia zagrożenia trapiącego neokonserwatywną Amerykę, czy wreszcie metaforyczną wizję kary wymierzonej amerykańskiemu społeczeństwu, które pozwoliło, by proste, pierwotne ideały narodu wyparła bezduszna cywilizacja konsumpcji, pieniądza i występku. W ujęciu Joela i Ethana Coenów Anton Chigurh to postmodernistyczna parodia klasycznego antybohatera, która zderza tradycję westernu z jego młodzieńczym optymizmem i czytelnymi zasadami z poetyką noir, akcentującą bezsilność jednostki wobec wszechobecnego zła i chaosu świata, oraz wyraźnymi aluzjami do postaci Sędziego Holdena z głośnej powieści Krwawy Południk McCarthy’ego, w której pisarz podejmuje się dekonstrukcji i demitologizacji opisanego przez Richarda Slotkina, kluczowego dla amerykańskiej tożsamości i narodowej ideologii, pojęcia odrodzenia przez przemoc, trawestując znaczenia tradycyjnie przypisywane ikonicznym bohaterom mitu założycielskiego Ameryki.

Year

Volume

Pages

73-86

Physical description

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

References

 • Baudrilard Jean. 2005. The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact. Oxford: Berg.
 • Bloom Harold (Ed.). 2009. Cormac McCarthy (Bloom’s Modern Critical Views). New York: Bloom’s Literary Criticism.
 • Cameron James (Dir.). 1984. The Terminator. Los Angeles: Orion Pictures.
 • Chapman King Lynnea, Rick Wallach, Jim Welsh (Eds.). 2009. No Country for Old Men: From Novel to Film. Plymouth: The Scarecrow Press, Inc.
 • Coen Joel, Ethan Coen (Dirs.). 1987. Raising Arizona. Los Angeles: Circle Films.
 • Coen Joel, Ethan Coen (Dirs.). 1991. Barton Fink. Directed by: Los Angeles: Circle Films.
 • Coen Joel, Ethan Coen (Dirs.). 1996. Fargo. Universal City: PolyGram Filmed Entertainment.
 • Coen Joel, Ethan Coen (Dirs.). 2007. No Country for Old Men. Santa Monica: Miramax Films.
 • Conard Mark (Ed.). 2009. The Philosophy of the Coen Brothers. Lexington: The University Press of Kentucky.
 • Covell Scott. 2009. Devil with a Bad Haircut: Postmodern Villainy Rides the Range. In No Country for Old Men. In From Novel to Film: No Country for Old Men, eds. Lynnea Chapman King, Rick Wallach, Jim Welsh, Plymouth: The Scarecrow Press, Inc.
 • Doom Ryan P. 2009. The Brothers Coen. Unique Characters of Violence. Santa Barbara: ABC-Clio.
 • Ellis Jay. 2009. Fetish and Collapse in No Country for Old Men. In Cormac McCarthy (Bloom’s Modern Critical Views), ed. H. Bloom. New York: Bloom’s Literary Criticism.
 • Gilmore Richard. 2009. No Country for Old Men: The Coens’ Tragic Western. In The Philosophy of the Coen Brothers, ed. Mark T. Conard. Lexington: The University Press of Kentucky.
 • Hage Erik. 2010. Cormac McCarthy: A Literary Companion. Jefferson: McFarland and Company.
 • Lang Berel. 2003. Act and Idea in the Nazi Genocide. Syracuse: Syracuse University Press.
 • Lincoln Kenneth. 2009. Cormac McCarthy: American Canticles. Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • McCarthy Cormac. 2007a. Blood Meridian: Or the Evening Redness in the West. New York: Vintage International.
 • McCarthy Cormac. 2007b. No Country for Old Men. New York: Vintage International.
 • O’Connor Flannery. 1955. A Good Man is Hard to Find. In A Good Man is Hard to Find and Other Stories. Orlando: Harcourt, Inc.
 • Paryż Marek. 2014. Cormac McCarthy. In Mistrzowie literatury amerykańskiej: Cormac McCarthy, red. Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Paryż Marek (Ed.). 2014. Mistrzowie literatury amerykańskiej: Cormac McCarthy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Peckinpah Sam (Dir.). 1969. The Wild Bunch. Burbank: Warner Bros.–Seven Arts.
 • Penn Arthur (Dir.). 1976. The Missouri Breaks. Beverly Hills: United Artists.
 • Slotkin Richard. 2000. Regeneration through Violence: the Mythology of the American Frontier, 1600-1860. New Edition. Norman: University of Oklahoma Press.
 • Spurgeon Sara L. 2009. Foundation of Empire: The Sacred Hunter and the Eucharist of the Wilderness in Cormac McCarthy’s Blood Meridian. In Cormac McCarthy (Bloom’s Modern Critical Views), ed. H. Bloom. New York: Bloom’s Literary Criticism.
 • Stevens George (Dir.). 1953. Shane. Hollywood: Paramount Pictures.
 • Topolnisky Sonya. 2009. For Every Tatter in Its Mortal Dress: Costume and Character in No Country for Old Men. In No Country for Old Men: From Novel to Film, eds. Lynnea Chapman King, Rick Wallach, Jim Welsh. Plymouth: The Scarecrow Press.
 • Tyrer Pat, Pat Nickell. 2009. Of what is past or passing, or to come: Characters as Relics in No Country for Old Men. In No Country for Old Men: From Novel to Film, eds. Lynnea Chapman King, Rick Wallach, Jim Welsh, Plymouth: The Scarecrow Press.
 • Warso Anna. 2014. Żyjemy w strasznych czasach. (To nie jest kraj dla starych ludzi). In Mistrzowie literatury amerykańskiej: Cormac McCarthy, ed. Marek Paryż. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Welsh Jim. 2009. Borderline Evil: The Dark Side of Byzantium in No Country for Old Men, Novel and Film. In No Country for Old Men: From Novel to Film, eds. Lynnea Chapman King, Rick Wallach, Jim Welsh. Plymouth: The Scarecrow Press, Inc.
 • Yeats William Butler. 2016. Sailing to Byzantium. In Collected Poems. London: Macmillan Collector’s Library.
 • Zinnemann Fred (Dir.). 1952. High Noon. Beverly Hills: United Artists.
 • [www 1] Buryła Sławomir. 2007. “Czy można chcieć zła?”, Miesięcznik Znak 624, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6242007slawomir-burylaczy-mozna-chciec- zla/>. (accessed: 14 August 2016)
 • [www2] Czapliński Przemysław. 2006. “Symulakry i symulacja, Baudrillard, Jean”, Gazeta Wyborcza 10 February, http://wyborcza.pl/1,75517,3158406.html#ixzz-3f5lPqa9G>. (accessed: 10 July 2015)
 • [www 3] Jankowicz Grzegorz. (n.d.) “Geografia przemocy”, Cormac McCarthy: polska strona autora, http://www.cormacmccarthy.pl/artyku-y/geografia-przemocy.html>. (accessed: 13 August 2016)
 • [www 4] Jarniewicz Jerzy. (n.d.) “To nie jest kraj dla starych ludzi; Droga”, Cormac McCarthy: polska strona autora, http://www.cormacmccarthy.pl/artyku-y/tnjkdsl-i-droga-jarniewicz.html>. (accessed: 13 August 2016)
 • [www 5] Jarniewicz Jerzy. (n.d.) “Ucieczka przed ciszą świata”, Cormac McCarthy: polska strona autora, http://www.cormacmccarthy.pl/artyku-y/ucieczka-jarniewicz.html>. (accessed: 13 August 2016)
 • [www 6] Kakutani Michiko. 1992. “Books of the Times; The Way the West was Won, and Reinvented”, The New York Times 18 December, http://www.nytimes.com/1992/12/18/books/books-of-the-times-the-way-the-west-was-won-and-reinvented.html>. (accessed: 26 October 2015)
 • [www 7] Kirn Walter. 2005. “’No Country for Old Men’: Texas Noir”, The New York Times 24 July, http://www.nytimes.com/2005/07/24/books/review/no-countryfor-old-men-texas-noir.html?_r=1>. (accessed: 15 August 2015)
 • [www 8] Mastalerz Ludwika, Szcześniak Magda. 2011. „Ewangelia według Cormaca McCarthy’ego”, Dwutygodnik.com: strona kultury 50 (February 2011), http://www.dwutygodnik.com/artykul/1871-ewangelia-wedlug-cormaca-mccarthyego. html>. (accessed: 25 October 2015)
 • [www 9] Paryż Marek. (n.d.) “Jądro ciemności”, Cormac McCarthy: polska strona autora, http://www.cormacmccarthy.pl/artyku-y/marek-pary-j-dro-ciemno-ci. html>. (accessed: 13 August 2016)
 • [www 10] Smith Ralph A. 2010. “Glanton, John Joel”, Texas State Historical Association 15 June, https://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fgl02>. (accessed: 11 October 2015)
 • [www 11] Stasiowski Maciej. (n.d.) “Życie to rozlew krwi”, Cormac McCarthy: polska strona autora, http://www.cormacmccarthy.pl/artyku-y/zycie-to-rozlew-krwi. html>. (accessed: 13 August 2016)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94626505-660b-4194-a6bb-7894b88e5887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.