Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | Tom IX (L), fasc. A | 169-172

Article title

Palazzolo Acreide, Sicily, Italy. Excavations in 2011

Title variants

PL
Palazzolo Acreide, Sycylia, Wlochy. Wykopaliska sezonu 2011

Languages of publication

EN PL

Abstracts

PL
W 2011 roku przeprowadzono pierwsze badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym akrai (obecnie Palazzolo Acreide, prov. Siracusa) na Sycylii, które poprzedzone zostały kompleksowymi badaniami nieinwazyjnymi. To właśnie na podstawie analiz wyników badań geomagnetycznych wytyczono wykopy archeologiczne i rozpoczęto prace badawcze, których zadaniem, w ciągu bieżącego i następnych sezonów, będzie rozpoznanie siatki ulic i domów na terenie antycznego miasta oraz ich rozwarstwienie chronologiczne. W sezonie 2011 badania prowadzono w obrębie dwóch sondaży: I oraz II. Wykop I (Ryc. 1) został wytyczony pomiędzy dwoma ulicami poprzecznymi w obrębie insuli. Podczas prac odkryto zwarte zawaliska kamieni oraz dwa mury (nr 2 i 3), które najprawdopodobniej tworzą narożnik pomieszczenia. Materiał zabytkowy wskazuje na przemieszanie górnej warstwy kulturowej oraz coraz większą jednolitość w obrębie niższych warstw (naczynia w kolorze czerwonym i pomarańczowym z jasną angobą - 25%, naczynia kuchenne w kolorze brązowym - 25%, terra sigillata - 20,8%, naczynia stołowe w kolorze różowym - 12,5%). Do wyjątkowych znalezisk należą: kadzielnica gliniana z dekoracją malowaną (nr inw. AKI/3-189, Ryc. 2) czy ułamek terakoty z tryglifem, który jest być może fragmentem małego ołtarzyka.

Keywords

Journal

Year

Pages

169-172

Physical description

Contributors

References

  • ---
  • CHOWANIEC R., 2011, Palazzolo Acreide, Ancient Acrae, Sicily, Italy, 2009-2010, “Swiatowit” VIII (XLIX)/A (2009-2010), 169-171, pls. 186-187.
  • CHOWANIEC R., MAEKOWSKI W., MISIEWICZ K., 2010, Acrae antica alla luce di indagini non invasive, “Journal of Ancient Topography - Rivista di Topografia Antica” XIX (2009), 121-138.
  • CHOWANIEC R., MISIEWICZ K., 2010 akrai, sicily. Non-destructive Researches in season 2009, “Archeologia” (Warsaw) LIX (2008), 173-186.
  • VozA G., 1973 akrai, (in:) P. Pelagatti, G. Voza (eds.),archeologia nella sicilia sud-orientale, Napoli, 127-128.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9462ff78-70f3-43dc-8c26-4815b081075e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.