Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 35 | 201-223

Article title

RASZEWSCY HERBU GRZYMAŁA [POZNAŃ 1936]

Content

Title variants

EN
THE RASZEWSKI FAMILY BEARING THE GRZYMAŁA COAT OF ARMS [Poznań 1936]

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Włodzimierz Dworzaczek’s published manuscript entitled “The Raszewski Family Bearing the Grzymała Coat of Arms” is a special work by an eminent genealogist written before WWII, when its author made his living doing research at the request of private individuals. Only his two works of this kind survived until our own times, and both are a part of the collections of the Kórnik Library. Dworzaczek wrote the Raszewski family’s genealogy for General Kazimierz Raszewski from Poznan in 1936, leading the direct line from the end of the 15th century to the general himself (end of the 19th century). Although the manuscript is incomplete (several last pages are missing), its publication is an important and much-needed supplementation to the genealogy of Polish noble families, due to the scant number of publications concerning the Raszewski family.

Keywords

Year

Issue

35

Pages

201-223

Physical description

Contributors

elaborated by
 • Biblioteka Kórnicka

References

 • Boksa Michał, Matysiak Jarosław, List Włodzimierza Dworzaczka do ks. Stanisława Kozierowskiego z 1945 roku, „Przegląd Wielkopolski” 2018/1.
 • Dworzaczek Włodzimierz, Ksawery Działyński, Kórnik 2006
 • Dworzaczek Włodzimierz, Święciccy w Wielkopolsce, red. naukowa, opracowanie i komentarze Tomasz Zuzek, Kórnik 2014.
 • Kosk Henryk Piotr, Generalicja Polska. Popularny słownik biograficzny, t. II, Pruszków 2001.
 • Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, Tom I, Księga ziemska płońska 1400-1417, wyd. Marceli Handelsman, Warszawa 1920.
 • Niesiecki Kasper, Herbarz polski, Tom VIII, wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz, Lipsk 1841.
 • Stawecki Piotr, Raszewski Kazimierz (1864-1941), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław 1987.
 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w. CD-ROM, Biblioteka Kórnicka PAN, opr. A. Bieniaszewski i R. T. Prinke, pod red. J. Wisłockiego, Kórnik-Poznań 1995.
 • Wisłocki Jerzy, Bieniaszewski Adam, Prinke Rafał T., Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1996, z. 24.
 • Wysocka Barbara, Włodzimierz Dworzaczek 1905-1988 [w:] Wybitni historycy Wielkopolski, Poznań 1989.
 • Zuzek Tomasz, Święciccy według Włodzimierza Dworzaczka [w:] Włodzimierz Dworzaczek, Święciccy w Wielkopolsce, red. naukowa, opracowanie i komentarze Tomasz Zuzek, Kórnik 2014.
 • Zuzek Tomasz, Włodzimierz Dworzaczek (1905-1988). Poznański genealog szlachty, „Kronika Miasta Poznania” 2018/1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9468c17a-77be-4b5a-84c7-4d81ed509aca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.