PL EN


2011 | 89 | 123-136
Article title

Społeczne koszty zarządzania czasem na przykładzie strategii transportowych miast

Title variants
EN
Public Costs of Time Management on the Example of the Strategy of Transport Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem zatorów drogowych, potocznie nazywanych korkami, był i jest przedmiotem licznych analiz. Zjawisko to jest charakterystyczne dla wszystkich aglomeracji miejskich oraz dużych miast. Celem artykułu jest próba wskazania na ekonomiczny, pieniężny charakter kategorii ekonomicznej, jaką jest czas.
EN
Problem of traffic jam popularly called corks was and is an object of numerous analyses. This phenomenon is characteristic of all urbanized areas municipal and big cities. An attempt to point at economic, financial character of the economic category which is a time is. a purpose of the article.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Turystyczna w Warszawie
References
  • 1. Badyda A., Korki komunikacyjne w Warszawie - jak odczuwamy ich skutki i jak je ograniczyć, Instytut systemów inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
  • 2. Bartkowiak W., Kowalski J., Cała Polska stoi w korkach, www.wyborcza.pl z dnia 28.01.2011.
  • 3. Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli, Nr ewid. 4/2010/p/09/178/LWA, LWA/41020/09, Warszawa 2010.
  • 4. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Agencja doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak.
  • 5. Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Polska, Warszawa 2011.
  • 6. Taylor Ch., Flexible working 2009, Dynamic Markets Limited by Avaya, New Jersey 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-94726886-ebe6-4d69-a2bb-3e34a02befcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.