Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 17 | 3 | 18-32

Article title

ZASTOSOWANIE METOD WIELOWYMIAROWYCH W CHARAKTERYSTYCE PREFERENCJI KONSUMENTÓW

Content

Title variants

EN
APPLICATION OF THE MULTIVARIATE METHODS TO THE CHARACTERISTICS OF CONSUMERS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przeprowadzono analizę preferencji polskich konsumentów oleju rzepakowego z wykorzystaniem metod wielowymiarowych. Zwrócono uwagę na zbieżności i różnice zastosowania skalowania wielowymiarowego, analizy skupień i analizy PROFIT. Wykazano, że decyzje zakupowe konsumentów olejów rzepakowych w zależności od fazy życia respondentów różnią się pod względem postrzegania smaku tego oleju, jego ceny, naturalności i dotychczasowego doświadczenia.
EN
In the paper the use of multivariate methods in the analysis of consumer preferences was presented. The convergences and differences of the multidimensional scaling to cluster analysis and PRPFIT method were shown. As an example of using those methods were the results of a survey about the consumption of rapeseed oil in Poland. In a result of this research it has been shown that purchasing decisions consumers were varied, especially in terms of consumers' perception of the taste of rapeseed oil, its naturalness and price and previous experience in its consumption.

Contributors

 • Zakład Historii Gospodarczej, Uniwersytet w Poznaniu
author
 • Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Bartłomowicz T. (2014) Implementacja metody Maximum Difference Scaling w pakiecie MaxDiff programu R. Ekonometria, 4 (46), 189-198.
 • Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005) Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolniczych wybranych państw unijnych i Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7, 5–10.
 • Boczar P., Błażejczyk-Majka L. (2015) Characteristics of vegetable oil consumers in Poland in a view of sustainable consumption principles. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, 14 (3), 15-26.
 • Borgatti S. P. (1997) PROFIT. http://www.analytictech.com/borgatti/profit.htm
 • Cormack R. M. (1971) A review of classification. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 134, 321-367.
 • Cox T. F., Cox M. A. A. (1991) Multidimensional Scaling. Chapman and Hall, London.
 • Gabriel K. R. (1971) The Biplot Graphic Display of Matrices with Applocations to Principal Components Analysis. Biometrica, 58, 453-467.
 • Gordon A. D. (1981) Classification. Chapman and Hall, London.
 • Green P. E., Carmone F. J., Smith S. M. (1989) Multidimentional Scaling. Concept and Aplications, Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, Toronto.
 • Härdle W. K., Simar L. (2012) Applied Multivariate Statistical Analysis. Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Jabkowski P. (2010) O korzyściach wynikających z zastosowania analizy PROFIT. [w:] Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. StatSoft Polska, Kraków, 89-102.
 • Malina A., Wanat St. (2000) Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 874, Taksonomia 7: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, 71-81.
 • Mardia K. V., Kent J. T., Bibby J. M. (1979) Multivariate analysis. Academic Press Inc., London.
 • Marek T. (1989) Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. PWN, Warszawa.
 • Migut G. (2012) Nowe możliwości analizy danych – Statistica zestaw Plus. [w:] Analiza danych w programie Statistica – przegląd. StatSoft Polska Sp. z o.o., 39-58.
 • Sagan A. (2009) Analiza Preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica – analiza conjoint i skalowanie wielowymiarowe. [w:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych marketingowych w badaniach rynku. StatSoft Polska Sp. z o.o., 3-22.
 • Shepard R. N. (1962) Analysis of Proximities: Multidimensional Scaling with an Unknown Distanse Function. Part I. Psychometrica, 27 (2), 125-140.
 • Timm N. H. (2002) Applied Multivariate Analysis. Springer-Verlag, New York.
 • Torgerson W. S. (1952) Multidimentional Scalling: Theory and Method. Psychometrica, 17, 401-419.
 • Walesiak M. (1996) Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa.
 • Walesiak M. (2004) Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów. Ekonometria, 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1010, 52-71.
 • Zaborski A. (2001) Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange, Wrocław.
 • Zaborski A. (2009) Skalowanie wielowymiarowe. [w:] Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. M. Walesiak (red.), E. Gatnar. PWN, Warszawa.
 • Zaborski A. (2014) Analizy preferencji słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wykorzystaniem wybranych metod niesymetrycznego skalowania wielowymiaro-wego. Studia Ekonomiczne, 195, 216-224.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9476aab0-cfc4-4747-8924-0fc591af4c1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.