PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 49-78
Article title

Początki wspólnotowego prawa ochrony środowiska

Authors
Content
Title variants
EN
The origins of the Community environmental law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the first acts of the Community environmental protection law, adopted before the introduction of the Single European Act to protect air and water. It also includes acts concerning other areas of Community policies that influence the environment, as well as international conventions. It discusses the drafting process for the acts, their scope, duration, as well as the institutions and measures introduced in them. Acts relating to the protection of air and water are arranged chronologically. Final considerations concern the lack of a direct treaty basis for introducing new acts to protect air and water, the solutions implemented due to this situation, the detailed scope of the directives, the characteristics of the introduced acts and their duration. They also list the rules of environmental protection laws included in these acts. The author also suggests the scope of further studies which would allow for formulating general conclusions and determining the development trends in the environmental law in the period in question.
Year
Volume
Pages
49-78
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, erechemla@wp.pl
References
 • Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, Warszawa 2006.
 • Bukowski Z., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Dobrowolski G., Europejskie prawo ochrony środowiska, Katowice 2003.
 • Górski M., Zagadnienia wprowadzające, [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, J.S. Kierzkowska, Bydgoszcz 2006.
 • Karadeloglou P., Ikwue T., Skea J., Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. T. Żylicz, Warszawa 1996.
 • Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005.
 • Kiss A., European Environmental Law and the Constitution, Pace Environmental Law Review 2003/21.
 • Kolendo M., Identyfikacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w europejskim prawie wspólnotowym, Prawo i Środowisko 2004/3.
 • Krämer L., EU Environmental Law, Sweet & Maxwell, London 2012.
 • Lisowska A., Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej. Podstawy instytucjonalne i programowe, Wrocław 2005.
 • Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce – dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, red. J. Jędrośka, Wrocław 2001.
 • Paczuski R., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Toruń 1999.
 • Perkowski T., Z Unią lub bez Unii. Stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji europejskiej, Biuletyn Zielonych Brygad 1999/30.
 • Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, t. 2: Powietrze, red. J. Żurek, M. Radwan, A. Szewczyk, Warszawa 1999.
 • Raport końcowy z realizacji pracy: Opracowanie mierników polityki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej, kier. zesp. T. Borys, Jelenia Góra, Warszawa 2004.
 • Raux J., Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w zakresie zawierania umów w dziedzinie środowiska, [w:] Wspólnota Europejska a środowisko naturalne, t. 1, TN KUL, Lublin 1999.
 • Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, tłum. J.J. Gojło i in., Warszawa 2006.
 • Stochlak J., Podolak M., Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, Lublin 2006.
 • Wasilewski A., Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska w prawie Wspólnoty Europejskiej, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-947df5d9-7143-4dfa-abe4-e500a3e3b280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.