Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(26) | 95-116

Article title

Noce Naukowców i Festiwale Nauki jako forma popularyzacji nauki oraz sposób komunikacji ludzi nauki z otoczeniem

Authors

Content

Title variants

EN
Researchers’ Nights and Festivals of Science as a form of popularization of science and a way of communication between men of science and the rest of community

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule wyjaśniono pojęcia komunikacji naukowej i popularyzacji nauki oraz omówiono wydarzenia popularyzujące naukę – Noce Naukowców i Festiwale Nauki. Przedstawiono również wyniki badań obrazujące znajomość i odbiór tych wydarzeń wśród społeczeństwa.
EN
The article explains the concept of science communication and popularization of science. It discusses the events that popularize science and help people who are related with science to communicate with the rest of the environment – Researchers’ Nights and Festivals of Science. At the end the article shows results of research presenting the level of knowledge and acceptance of these kind of events among the society.

Contributors

author
 • Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Branowski, M. (2012). Promocja nauki jako części komunikacji naukowej. W: M. Goliński, M. Szafrański (red.), Model badania skuteczności promocji nauki (s. 13–17). Poznań: Politechnika Poznańska.
 • Europejska Noc Naukowców. Pobrano z: http://nocblog.pan.olsztyn.pl/?page_ id=2 (28.12.2016).
 • Fikus, M. (2016). O upowszechnianiu nauki w Polsce na progu roku 2016. Nauka, (1), 181–193.
 • Fikus, M. (2005). Publiczne spotkania z nauką – festiwale nauki. W: F. Grucz, W. Wiśniewski (red.), Teoria i praktyka upowszechniania nauki: wczoraj i jutro (s. 204–207). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN.
 • Haman, J., Mańkowska, E. (2001). Upowszechnianie nauki – najważniejsze tezy i zalecenia literatury przedmiotu. Nauka, (3), 83–96.
 • Kozłowski, J. (2001). Uchwycić ideę nauki. Sprawy Nauki, (1–2), 24–25.
 • Malczyk, T. (2011). Festiwal Nauki jako instrument dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki. E-mentor, (1), 80–84.
 • Malczyk, T. (2009). Nyski Festiwal Nauki, międzynarodowy wymiar popularyzacji nauki. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ. Małopolska Noc Naukowców. Pobrano z: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/ idea/ (28.12.2016).
 • Mikołajczyk, B. (2011). Interpersonalność jako cecha tekstów naukowych na podstawie przedmowy do monografii naukowej. Lingwistyka Stosowana, (4), 137–147. Pobrane z: http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/ LS4_2011_ art_MIKOLAJCZYK.pdf (28.12.2016).
 • Obrzut, A., Pilichowicz, G. (2011). Noc Naukowców w Politechnice Poznańskiej jako metoda integrowania społeczeństwa lokalnego. W: M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka (red.), Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (s. 91–100). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pietrasińska, K. (2004). Upowszechnianie nauki w Polsce na tle trendów europejskich. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, (4), 19–25.
 • Richardson, J.G. (1996). Popularyzacja nauki dziś i jutro. Nauka, (2), 121–129.
 • Starzec, A. (2011). Promocja nauki w internecie. Stylistyka, (21), 175–192.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9482a4fc-7555-4b93-ad70-fb647d4c7d0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.