Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(53) | 83-101

Article title

Ambivalent German Narration towards Economic Problems of Eurozone in the Light of Constructivist Approach

Title variants

PL
Ambiwalentna narracja Niemiec wobec ekonomicznych problemów strefy euro w świetle podejścia konstruktywistycznego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The European financial and economic crisis has put Germany as a leader trying to introduce the principles of order to the Economic and Monetary Union in line with the ideas of German governance policy (Ordnungspolitik), which is explained by ordoliberalism. However, there is strong relativism visible in constructing European reality resulting from the fact that the adopted ordoliberal assumptions do not fit into the macroeconomic, diversified space of the eurozone, and, what is more, cannot be implemented during the recession, because their effectiveness is determined by the long-term perspective, and also national identity. Moreover, the role of the leader does not comply with the principles of Ordnungspolitik. On the other hand, the partnership with France, which is necessary to maintain sta bility of the eurozone, causes a move away from the conceptual assumptions of ordoliberalism. The aim of the study is to draw attention to Germany’s ambivalence in solving the economic problems of EMU, as well as to show ambivalent attitude of other Member States towards Germany.
PL
Europejski kryzys finansowo-ekonomiczny postawił Niemcy w roli lidera, starającego się wprowadzić zasady ładu do Unii Gospodarczo-Walutowej, zgodnie z ideami niemieckiej polityki ładu (Ordnungspolitik), której wykładnią jest ordoliberalizm. Jednak w konstruowaniu europejskiej rzeczywistości widoczny jest silny relatywizm, wynikający z faktu, iż przyjęte ordoliberalne założenia nie wpisują się w makroekonomiczną, zróżnicowaną przestrzeń strefy euro, a tym bardziej nie mogą być implementowane w okresie dekoniunktury, gdyż ich skuteczność warunkuje perspektywa długoterminowa, ale również i tożsamość narodowa. Co więcej sama rola lidera nie jest zgodna z zasadami Ordnungspolitik, z drugiej strony zaś, konieczne do utrzymania stabilności strefy euro partnerstwo z Francją, powoduje odejście od koncepcyjnych założeń ordoliberalizmu. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na niemiecką ambiwalencję w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów UGW, przy jednoczesnym ambiwalentnym nastawieniu pozostałych państw członkowskich wobec Niemiec.

Year

Issue

Pages

83-101

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • University of Wroclaw

References

 • ASH T. G. (2012), Angela Merkel needs all the help she can get, The Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/08/angela-merkel-all-help-can-get;
 • BECK T., KOTZ H. (2017), Ordoliberalism: A German oddity?, EPR Press, London;
 • BERGER P. L., LUCKMANN T. (1966), The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin Books, England;
 • BOFINGER P. (2016), German macroeconomics: The long shadow of Walter Eucken, VOX, CEPR's Policy Portal, http://voxeu.org/article/german-macroeconomics-long-shadow-walter-eucken;
 • BÖHM F. (1937), Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtschöpferische Leistung, Stuttgart/Berlin;
 • BÖHM F., EUCKEN W., GROSSMANN-DOERTH H. (1937), Unsere Aufgabe [in:] BÖHM F., EUCKEN W., GROSSMANN – DOERTH H., (Hrsg.), Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtschöpferische Leistung, Heft 1., Stuttgart/Berlin 1937;
 • BOKAJŁO J., Koło Fryburskie (2016), [in:] FAMIELEC J., SZPLIT A. (ed.), Leksykon Społecznej Gospodarki Rynkowej, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce;
 • BÖRZEL T. A., RISSE T. (2003), Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, [in:] FEATHERSTONE K. , RADAELLI C. M. (ed.), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, New York;
 • BULMER S. J (1997), Shaping the Rules? The Constitutive Politics of the European Union and German Power, [in:] KATZENSTEI P. J. (ed.), Tamed Power: Germany in Europe, Cornell University Press, New York;
 • CEIC DATA, Germany Current Account Balance: % of GDP, https://www.ceicdata.com/en/indicator/germany/current-account-balance--of-nominal-gdp;
 • CHRISTIANSENT T., JØRGENSEN K. E., WIENER A. (1999), The social construction of Europe, Journal of European Public Policy 6:4 Special Issue;
 • CYBAL- MICHALSKA A. (2013), Podmiot i struktura społeczna w teorii A. Giddensa - rekonstrukcja i krytyka, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja Nr 2(62), Wrocław;
 • CZACHÓR Z. (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa;
 • DAHL M. (2015), Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa;
 • REGIERUNGSPROGRAMM, Das Regierungsprogramm 2017 bis 2021, Zeit für mehr Gerechtigkeit. Unser Regierungsprogramm für Deutschland,;
 • DYSON K. (2000), Germany and the Euro: Redefining EMU, Handling Paradox, and Managing Uncertainty and Contingency, Queen’s Papers on Europeanization, No. 6/2000, Bradford;
 • EICHHORST W., HASSEL A. (2015), Are There Austerity‐Related Policy Changes in Germany?, IZA Discussion Papers, No. 9325;
 • FLOCKHART T. (2010), Europeanization or EU-isation? The Transfer of European Norms across Time and Space, [in:] Journal of Common Market Studies, Vol. 48, Issue 4;
 • FUNK L. (2012), The German economy during the financial and economic crisis since 2008/2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin;
 • GROSSE T. G. (2014/2015), Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, [in:] Chrześcijaństwo-świat-polityka, No. 17/18;
 • JINGKUN L. (2007), The Development of European Economic Constitution and Its Roles in Regulating the Common Market - With Free Competition and Free Movements as an Example, Working Paper Series on European Studies, Institute of European Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Vol. 1, No. 21,;
 • KAFSACK H., Macrons Ideen für Europa stoßen auf Widerstand in Berlin, Frankfurter Allgemeine Zeitung 09.05.2017, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-kurs-von-emmanuel-macron-stoesst-auf-widerstand-in-berlin-15006235.html;
 • KOHL H. (1992), Rede von Helmut Kohl zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, https://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/3/e8302e52-6798-45b4-a942-e54a3ae85863/publishable_de.pdf ;
 • KOSZEL B. (2011), Niemcy wobec kryzysu finansowego strefy euro państw Unii Europejskiej, Rocznik Integracji Europejskiej, Nr 5, Poznań;
 • LEHNE S. (2012), The Big Three in EU foreign policy, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 2012;
 • MAURICE E. (2017), Macron to lay out plan for EU 'pioneers', https://euobserver.com/institutional/139154;
 • MICHALOPOULOS S. (2017), Monti: Germany and France caused the economic crisis, , https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/monti-germany-and-france-caused-the-crisis/;
 • MÜLLER-ARMACK A., Fragen der europäischen Integration (1957), https://www.cvce.eu/en/obj/alfred_muller_armack_questions_on_european_integration_1956-en-a6a2383a-55bf-4887-a760-5b8a1a6a60ed.html;
 • MÜLLER – ARMACK A. (1976), Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, 2. unveränderte Auflag, Rombach Verlag, Bern/Stuttgart;
 • MÜLLER B. (2017), Warum es Deutschland so gut geht , https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article210224479/Warum-es-Deutschland-so-gut-geht.html;
 • NEWHARD J. (2002), A Correspondence Theory of Truth, Providence, Rhode Island, https://philarchive.org/archive/NEWACT-3;
 • PTAK R. (2004), Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft: Stationen des Neoliberalismus in Deutschland, Springer Verlag, Opladen;
 • RADAELLI C. M. (2000), Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 4 (2000) N° 8, http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-008.pdf;
 • RAMOTOWSKI J., Niemcy uratują Unię, gdy będą zarabiać więcej, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/niemcy-uratuja-unie-gdy-beda-zarabiac-wiecej/;
 • REDE VON KONRAD ADENAUER ÜBER DIE EUROPÄISCHE INTEGRATION (Brüssel, 25.September 1956), https://www.cvce.eu/content/publication/2006/10/25/ea27a4e3-4883-4d38-8dbc-5e3949b1145d/publishable_de.pdf;
 • RISSE T. , Social Constructivism and European Integration, https://bayanbox.ir/view/5405317841944535052/Social-Constructivism.pdf;
 • RISSE T. (2000), Nationalism and Collective Identities: Europe Versus the Nation-State?, [in:] HEYWOOD P., JONES E., RHODES M. (ed.), Developments in West European Politics, 2nd ed., Italy 2000;
 • RUSZKOWSKI J. (2016), Podejście konstruktywistyczne w badaniach europeizacji ad personam. W kierunku socjofunkcjonalizmu, [in:] CZAPUTOWICZ J. (ed.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;
 • SCHEFOLD B. (2017), Great Economic Thinkers from the Classicals to the Moderns: Translations from the series Klassiker der Nationalökonomi, Reutledge, Taylor & Francis Group, London and New York;
 • SCHMALE H. (2011), Europe sprechs German now, http://www.voxeurop.eu/en/content/article/1200181-europe-sprechs-german-now;
 • SCHMIDT V. A. (2000), The politics of economic adjustment in France and Britain: does discourse matter? Paper presented at the European University Institute, Florence, May 5, 2000 and at the Institute d’Études Politiques, Paris;
 • SCHWEIGER Ch. (2014), The ‘Reluctant Hegemon’: Germany in the EU’s Post-Crisis Constellation, [in:] DEMETRIOU K. N. (ed.), The European Union in Crisis: Explorations in Representation and Democratic Legitimacy, Springer, Cham;
 • SEABROOKE L. (2006), Uncertainty and Rationalization in Constructivist Political Economy: A Survey of the Field, Working Paper No 34, International Centre for Business and Politics, Copenhagen Business School;
 • SKOLIMOWSKA A. (2010), Konstruktywizm w badaniach integracji europejskiej, [in:] Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków;
 • STATISTA, Arbeitslosenquote in Deutschland im Jahresdurchschnitt von 2004 bis 2019, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-seit-1995/;
 • STATISTISCHES BUNDESAMT, Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftig, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_011_811.html;
 • TUE, Treaty on European Union, Maastricht 7 February 1992, Official Journal of the European Communities (OJEC). 29.07.1992, No C 191;
 • WENDT A. (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008;
 • WREN-LEWIS S. (2015), Who is responsible for the Eurozone crisis? The simple answer: Germany, http://www.independent.co.uk/voices/who-is-responsible-for-the-eurozone-crisis-the-simple-answer-germany-a6771536.html;

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-948a876e-2db6-4db6-81d5-7251c93c4e4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.