Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 180 cz 2 | 11-22

Article title

Racjonalność w gospodarce turystycznej

Content

Title variants

EN
Rationality in Tourism Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Nowadays tourism is one of the most important branches of the national economy. Its importance is noticeable both at the global and local level area. Share of GDP, in exports and in employment is increasing. Rapidly grooving numbers of tourist. Tourist becames a regular part of livestyle. Take consideration of rationality in these areas of social and economis activity taking as a starting point homo economicus it seems so important. In this article attempts perception of nationality in the tourism economy an three levels : tourist demand, supply - service and social.(

Year

Volume

Pages

11-22

Physical description

Contributors

References

  • 1.Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
  • 2.Anszperger A.: Ewolucja systemu turystycznego w Polsce w okresie transformacji. W: Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw. Red. I. Ostoj, S. Swadźba. UE, Katowice 2011.
  • 3.Borkowska-Nowak M.: Warunki racjonalności decyzji zbiorowych, Filozofia szkoły social choice. W: Racjonalność w przestrzeni publicznej. Red. A. Bobko. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
  • 4.Mathieson A.: Tourism: Economic, Physical and Social Impact. Longman Scientific Technical, London 1954.
  • 5.Racjonalność myślenia, decydowanie i działanie. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.
  • 6.Rachunek satelitarny turystyki dla Polski. Red. E. Dziedzic. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
  • 7.Smith V.L.: Racjonalność w ekonomii. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
  • 8.Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju. Red. R. Karaszewski. Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
  • 9.Tatarkiewicz W.: Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne. T. 1. PWN, Warszawa 1971.
  • 10.Travel & Tourism. World Economic Impact 2013, WTTC.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-948ca659-d9ca-428d-aad2-aba0e677699b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.