Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(13) | 87-97 (11)

Article title

WIZERUNKI KOBIET W POLSKIEJ KRONICE FILMOWEJ W LATACH 1949–1953 (ZARYS PROBLEMU)

Content

Title variants

EN
IMAGES OF WOMEN IN POLISH FILM CHRONICLE IN THE YEARS 1949–1953 (ESSAY OF PROBLEM)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The purpose of the article is presentation Images of Women's in Polish Film Chronicle in the 1949–1953 years. This article is intended to present the following issues: 1) What role in the editorial team of Polish Film Chronicle was played by women? 2) How was the image of women shaped and evaluated in 1949–1953 in PFC? 3) What specific rituals were observed during the celebration of International Women’s Day between 1949–1953?

Year

Issue

Pages

87-97 (11)

Physical description

Contributors

 • Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Litewski 3/2, 20-080 Lublin, e-mail: lukasz.jedrzejski@gmail.com

References

 • Cieśliński M., 1999, Polska Kronika Filmowa. Między polityką a sztuką [w:] Chełmska 21, 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kozłowski, Warszawa.
 • Cieśliński M., 2000, Personalia. Z historii PKF, Warszawa.
 • Cieśliński M., 2006, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa.
 • Fidelis M., Szukając traktorzystki-kobiety i komunizm, http://www.miesiecznik.znak. com.pl/7848/szukając-traktorzystki-kobiety-i-komunizm (29.03.2014).
 • Filmoteka Narodowa, 32 krosna Janiny Leśniewskiej, Kronika, nr 11/49.
 • Filmoteka Narodowa, 70 lecie urodzin Józefa Stalina, Kronika, nr 1/50.
 • Filmoteka Narodowa, Dziewczęta z SP, Kronika, nr 6/50
 • Filmoteka Narodowa, Górnik Franciszka Kasprzyk, Kronika, nr 10/50
 • Filmoteka Narodowa, Kobiety w nowych zawodach, Kronika, nr 10/53.
 • Filmoteka Narodowa, Kobiety z Moszczenicy, Kronika, nr 9/50.
 • Filmoteka Narodowa, Kongres Ligi Kobiet, Kronika, nr 11/51.
 • Filmoteka Narodowa, Kronika, nr 8/52.
 • Filmoteka Narodowa, Murarki-rekordzistki, Kronika, nr 29/49.
 • Filmoteka Narodowa, Stację obsługuje brygada kobieca, Kronika, nr 2/51.
 • Filmoteka Narodowa, Warty Pokoju, Kronika, nr 12/50.
 • Filmoteka Narodowa, Wójt gminy Wojnów, Kronika Filmowa, nr 7/49.
 • Jarosz D., 2000, Polacy a stalinizm, Warszawa.
 • Jarosz D., 2009, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjo-nalnym Polski Ludowej 1945–1957 [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatel-ki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle po-równawczym), red. A Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa.
 • Jarska N., 2010, Obchody dnia kobiet w Polsce Ludowej w latach 1945–1989, „Dzieje Najnowsze”, nr 4.
 • Jarska N., 2013, Stalinizm i kobiety, „Mówią Wieki”, nr 3.
 • Gamelko E.V., 2009, Obraz sovietskoj żenszcziny na stranicach żurnała Rabotnica za 1940–1991 gg, „Mołodoj uczionyj, Jeżemiesiacznyj naucznyj żurnał”, nr 7.
 • Lesiakowski K., 2009, Młodzież żeńska w brygadach i hufcach Powszechnej Organizacji Służba Polsce (1948–1955) [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównaw-czym), t. I, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa.
 • Leszczyński A., Kobiety w PRL-u (rozmowa z dr Małgorzatą Fidelis), http://www.wyso kieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,9755972,Kobiety_w_PRL _u.html?as=2 (28.08. 2014).
 • Lubelski T., 2003, Encyklopedia kina, Kraków.
 • Mazur M., 2009, O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin.
 • Palomäki A.M., 2008, Analiz obraza ženšćiny na osnove jazykovogo materiala „Krest`janok 1985, 1995 i 2005 gg”, Helsinki.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1948 roku O powszechnym obowiązku przysposobienia zawo-dowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, DzU 1948, nr 12, poz. 90.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94909762-b635-4223-a886-59c308a7fc89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.