Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 502 | 62-72

Article title

Regionalne dysproporcje atrakcyjności wybranych miast Polski Wschodniej

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Między krajami członkowskimi UE i regionami występują liczne różnice. Zasadnicza różnica dotyczy głównie poziomu rozwoju poszczególnych regionów. Szczególnie duże dysproporcje widoczne są w województwach Polski Wschodniej. Otwarcie kraju na zewnątrz ukazało ogólnie niski poziom konkurencyjności gospodarki naszych województw oraz niski poziom atrakcyjności miast. Powszechnie uważa się, iż za atrakcyjność odpowiadają następujące czynniki: zróżnicowanie struktur ekonomicznych regionu, dostępność komunikacyjna, istniejące zaplecze naukowo-badawcze, funkcjonujące instytucje otoczenia biznesu. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej (metoda bezwzorcowa) do oceny i poznania przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności miast Polski Wschodniej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9490d8af-48bc-4753-8a46-d1128391f1c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.