Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 104(160) | 103-127

Article title

Business partner vs. bean counter. Do the personality traits of accounting students meet contemporary business requirements?

Content

Title variants

PL
Partner biznesowy a „liczykrupa”. Czy cechy osobowościowe studentów rachunkowości spełniają współczesne wymagania biznesowe?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The accountant’s role is subject to the scientific discourse as a fundamental paradigm change takes place, moving away from the traditional “bean counter” image towards a “business partner” of the management (Pickering, Byrnes, 2016; Richardson et al., 2015; Sorensen, 2009). As far back as 1981, Jacoby pointed out that the personality traits of a “bean counter” do not correspond to the requirements of the practice, e.g. strong soft skills and interdisciplinary qualities (Jacoby, 1981; Briggs et al., 2007). It can be observed that for decades, predominantly the “bean counter” type has continued to opt for a career in accounting (Briggs et al., 2007). The present study confirms the dominance of “bean counter” types in accountancy by applying the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) with undergraduate business students and shows that there is still no significant change observable. The analysis shows that business students are significantly more frequently extroverted, thinking, and judging than the overall population. The accounting students among them are more sensing and thinking. Specific differences can be observed between the individual majors. As a result, the talent pool for the accounting profession is more likely to have “bean counters” than “business partners”.
PL
Rola księgowego podlega dyskursowi naukowemu jako fundamentalna zmiana paradygmatu, która odchodzi od tradycyjnego wizerunku „liczykrupyˮ w kierunku „partnera biznesowegoˮ kierownictwa (Pickering, Byrnes, 2016; Richardson et al., 2015; Sorensen, 2009). Już w 1981 roku Jacoby wskazał, że cechy osobowości „liczykrupyˮ nie odpowiadają wymogom praktyki, np. silne umiejętności miękkie i cechy interdyscyplinarne (Jacoby, 1981; Briggs i in., 2007). Można zaobserwować, że przez dziesięciolecia głównie typ „liczykrupyˮ decydował się na karierę w księgowości (Briggs et al., 2007). Przeprowadzone badanie potwierdza dominację typów „liczykrupyˮ w księgowości w wyniku zastosowania wskaźnika typu Myers-Briggs (MBTI) w kontekście studentów biznesowych studiów licencjackich i pokazuje, że nadal nie zaobserwowano istotnej zmiany. Z analizy wynika, że studenci biznesowi są znacznie częściej ekstrawertyczni, rozumni i oceniający niż cała populacja. Studenci rachunkowości są szczególnie wrażliwi i myślący. Konkretne różnice można zaobserwować między poszczególnymi kierunkami studiów. W rezultacie pula talentów w zawodzie księgowego jest bardziej prawdopodobna w przypadku „liczykrupyˮ niż w przypadku „partnerów biznesowychˮ.

Contributors

  • Institute of Accounting and Auditing, Kiel University of Applied Sciences
  • Kiel University of Applied Sciences
  • Kiel University of Applied Sciences

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-949353d4-ce07-4dcb-b4cc-75257df35b3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.