Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 132-137

Article title

Potrzeby i poglądy ludzi w podeszłym wieku w zakresie korzystania z narzędzi telemedycznych i usług zdrowotnych typu e-Health

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

 • Bujnowska-Fedak MM, Staniszewski A. Potrzeby społeczeństwa polskiego w zakresie korzystania z Internetu medycznego i usług zdrowotnych typu e-Health na tle innych krajów europejskich. [The needs of the Polish society concerningthe use of medical Internet and e-Health services in the context of other European countries]. W: Steciwko A, red.Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 12. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2008: 39−45,127−133.
 • Bujnowska-Fedak MM., Reksa D, Pirogowicz I, i wsp. Poglądy i potrzeby w zakresie telemedycyny i usług typu e-Health w opinii Polaków i Greków. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10, 3: 356−360.
 • Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Warszawa; 2008.
 • Kostka T. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M, red.Choroby wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 1−15.
 • Folstein M, Folstein S, McHugh P. Mini-Mental State. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12(3): 189−198.
 • Yesevage JA, Brink T, Lom O. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report.J Psychiatr Res 1983; 17: 37−49.
 • Kostka T. Całościowa ocena geriatryczna. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M, red. Choroby wieku podeszłego.Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 17−37.
 • Podsiadło D, Richardson S. The timed “up & go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatric Soc 1991; 39: 142−148.
 • Andreassen HK, Bujnowska-Fedak MM, Chronaki CE, et al. European citizens’ use of E-health services: a study of seven countries. BMC Public Health 2007; 7(1): 53.
 • Kummervold PE, Chronaki CE, Lausen B, et al. E-Health trends in Europe 2005−2007: a population-based survey.J Med Internet Res 2008; 10(4): e42.
 • Hesse BW, Nelson DE, Kreps GL, et al. Trust and sources of health information. Arch Intern Med 2005; 165:2618−2624.
 • Bujnowska-Fedak MM, Staniszewski A, Steciwko A. A survey of Internet use for health purposes in Poland. J Telemed Telecare 2007; 13(Supl. 1): 16−19.
 • Staniszewski A, Bujnowska-Fedak MM. Korzystanie z Internetu medycznego i usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku. Przew Lek 2008; 1(103): 287−289.
 • Fox S. Highlights of the Pew Internet Project`s research related to health and health care. Washington D.C: Pew Internet and American life project. [cited: 10.01.2012]. Available from URL: http://www.pewinternet.org/Commentary/2011/November/Pew-Internet-Health.aspx.
 • Chronaki C, Roumeliotaki T, Bujnowska-Fedak M, i wsp. E-Health consumer attitudes in Poland and Greece: a comparison.In: Cunningham P, Cunnigham M, editors. Collaboration and the knowledge economy: issues, applications,case studies. Part 1. Amsterdam: IOS Press; 2008: 36−42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9496d208-7d69-4b3d-b1b9-b16bc6e1e77f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.