Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 99 | 77-93

Article title

Wydajność logistyczna Polski na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej, członków EU

Title variants

EN
The Efficiency of Polish Logistics in Comparison to Central and Eastern European Countries, EU 11

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znaczenie logistyki stale rośnie, procesy globalizacyjne skutkują wzrostem znaczenia handlu na całym świecie, podczas gdy koszty transportu magazynowania wciąż rosną. Polska logistyka w rankingu Banku Światowego nie zmieniła pozycji zajmowanej w 2009 roku i pozostała w roku 2012 na 30 miejscu wśród 155 państw ocenianych wg LPI (Logistics Performance Index). Indeks LPI mierzy zarówno działania jakościowe i ilościowe oraz pomaga budować profile logistycznej życzliwości danego państwa. Mierzy także wydajność łańcucha dostaw w badanym kraju i oferuje dwie różne perspektywy: międzynarodową i krajową. Ocena LPI jest dokonywana przez duże, średnie i małe firmy z ośmiu krajów będących najważniejszymi partnerami handlowymi ocenianego państwa. W tej ocenie Polska w 2012 roku uzyskała 3,43 pkt w skali od 1 do 5. Z przedstawionych ocen wynika, ze przed polską logistyką stoi jeszcze szereg wyzwań umożliwiających osiągnięcie jej najwyższych światowych standardów. Jednak wśród grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej Polska zajmuje wiodącą pozycję.
EN
The importance of logistics is constantly increasing and expanding as the processes of globalization result in an increase of trade throughout the whole world, whereas the storage transport costs are still growing. In the World Bank ranking, Polish logistics has not changed its position since 2010 and in 2012 it is still positioned in 30th place among 155 countries, according to LPI (Logistics Performance Index). The LPI consists of both qualitative and quantitative measures and helps build profiles of logistic friendliness for these countries. It measures performance along the logistics supply chain within a country and offers two different perspectives: international and domestic. LPI assessment is carried out by large, medium and small companies from eight countries that are the major trading partners of the assessed country. From this evaluation, in 2012 Poland received 3.43 points on a scale of 1 to 5. The presented evaluation shows that Polish logistics faces a number of challenges in order to achieve the highest world standards. However, among the group of Central-Eastern European countries, Poland has a leading position.

Contributors

 • UP-H Siedlce
author
 • UP-H Siedlce

References

 • Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny Biuro Gospodarki Światowej, lipiec 2013.
 • Connecting to Compete 2007: Trade Logistics in the Global Economy, Index and Its Indicators, The World Bank 2007.
 • Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy, Index and Its Indicators, The World Bank 2010.
 • Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators, The World Bank 2012.
 • EU 11. Regular economic report, The World Bank, Europe and Central Asia Region, June 2013.
 • Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2009, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010.
 • Fechner I., Szyszka G., Logistyka w Polsce. Raport 2011, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
 • Future Value Chain 2020, Capgemini, The Consumer Goods Forum, HP 2011.
 • International LPI global ranking, http://lpisurvey.worldbank.org/about.
 • Rydzykowski W., Usługi logistyczne. Rynek usług TSL w Polsce, UG, Sopot 2011, www.ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=7290, 17.04.2013.
 • Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012. On point, Jones Lang LaSalle, http://magazyny.pl/raporty/rynke-powierzchni-magazynowych-i-przemysowych-w-polsce-2012, (05.06.2013).
 • Urząd Transportu Kolejowego, Analiza rynku kolejowych przewozów inter-modalnych, Warszawa.
 • W różnorodności siła: pozyskanie nowych rynków w UE 11, http://www.worldbank.org/pl/news/feature/2013/06/13/diversity-new-markets-eu11-rer, 10.07.2013.
 • World Investment Report 2004, The Shift Towards Services, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva 2004.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-949d2f6c-5a39-4024-b215-6ced282b5176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.