Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 207 | 51-66

Article title

Geometry of Crises on the Market of Stocks Listed on the Warsaw Stock Exchange

Content

Title variants

PL
Geometria kryzysów na rynku akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper defines and interprets the changes in the stock market space. There are analyzed 73 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period from beginning 2006 to the end of September 2012. This is a period, covering entirely the last two financial crises from their first symptoms to the moment when these researches have been carried out. The dynamics of the stock market space was investigated using an index, which measures the evolution of the distortion effect in the shape of the market space. This index is based on geometry technique and it proved to be useful in the Polish capital market. It allows for proper identification and interpretation of the most turbulent periods in financial markets.
PL
W pracy zdefiniowano i zinterpretowano zmiany zachodzące w przestrzeni rynku akcji. Analizie poddano 73 spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od początku 2006 r. do końca września 2012 r. Jest to okres obejmujący w całości dwie odsłony kryzysu finansowego - od pierwszych objawów kryzysu do momentu, kiedy te badania zostały przeprowadzone. Zbadano dynamikę rynku akcji za pomocą wskaźnika, który mierzy zmiany efektu zniekształcenia kształtu przestrzeni rynku. Indeks ten opiera się na metodach geometrii euklidesowej. Pozwala on na właściwą identyfikację i interpretację najbardziej burzliwych okresów na rynku finansowym.

Year

Volume

207

Pages

51-66

Physical description

Contributors

References

 • Araújo T., Louçă F. (2004), Complex Behavior of Stock Markets: Processes of Synchronization and Desynchronization during Drises, arXiv:cond-mat/0403333v2.
 • Araújo T., Louçă F. (2007), The Geometry of Crashes - A Measure of the Dynamics of Stock Market Crises, "Quantitative Finance", Vol. 7, Iss. 1, s. 63-74.
 • Araújo T., Louçă F. (2008a), The Dynamics of Speculative Markets: the Case of Portugal's PSI20, Working Papers 2008, 34/2008/DE/UECE.
 • Araújo T., Louçă F. (2008b), The Seismography of Crashes in Financial Markets, "Physics Letters A", Vol. 372, s. 429-434.
 • Gower J.C. (1966), Some Distance Properties of Latent Root and Vector Methods used in Multivariate Analysis, "Biometrika", Vol. 53, No. 3-4, s. 325-338.
 • Holzer R. (2009), Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Just M. (2013), Wpływ kryzysów na zniekształcenie przestrzeni rynku akcji z indeksu WIG20, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 63, s. 207-219.
 • Mantegna R.N. (1999), Hierarchical Structure in Financial Markets, "European Physics Journal B", Vol. 11, No. 1, s. 193-197.
 • Mantegna R.N., Stanley H.E. (2000), An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, Cambridge University Press, Cambridge UK.
 • Mendes R.V., Araújo T., Louçă F. (2003), Reconstructing an Economic Space from a Market Metric, "Physica A", Vol. 323, No. 1, s. 635-650.
 • Onnela J.-P., Chakraborti A., Kaski K., Kertész J. (2002), Dynamic Asset Trees and Portfolio Analysis, "European Physics Journal B", Vol. 30, No. 3, s. 285-288.
 • Onnela J.-P., Chakraborti A., Kaski K., Kertész J. (2003), Dynamic Asset Trees and Black Monday, "Physica A", Vol. 324, No. 1-2, s. 247-252.
 • Rak R. (2008), Ilościowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Sandoval Junior L., De Paula Franca I. (2011), Correlation of Financial Markets in Times of Crisis, arxiv.org/abs/1102.1339v2.
 • Socha J., Orłowski W., Sękowski J. (2009), Kryzys na rynkach finansowych, PricewaterhouseCoopers 2009, www.pwc.pl.
 • Walesiak M., Gatnar E. (red.), 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] www.rgl.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94a2f28a-fac8-4ebb-ad5e-cfd29f2c7f8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.