Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 71-80

Article title

Kształcenie pracowników socjalnych na Ukrainie

Authors

Title variants

EN
Education of Social Workers in Ukraine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza i zobrazowanie edukacji pracowników socjalnych na Ukrainie, biorąc pod uwagę zachodzące zmiany społeczne i polityczne. Pierwsza część artykułu ma ukazać rys historyczny i rozwój kształcenia pracowników socjalnych na Ukrainie. Druga część, oparta na analizie dostępnych dokumentów koncepcyjnych i strategicznych, ma na celu przedstawienie polityki państwa w zakresie edukacji uniwersyteckiej i aktualnego stanu edukacji pracowników socjalnych w kraju.
EN
The intention of the presented article is to clarify the situation in the field of social workers university education in Ukraine, taking into account all social and political changes. The first part of the article aims at introducing the origins of beginning and development of social workers university education in Ukraine. The second part, based on analysis of available governmental conceptual and strategic documents, we clarify the crucial influence of the state policy in the field of university education on the current state of social workers education.

Contributors

author
 • Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno-Historyczny; Instytut Socjologii; Zakład Socjologii Problemów Społecznych

References

 • Бeгaль О.М., Cyтність соціальної роботи: теоретико-методолoгiцнi принципи дослiдженя, „Гуманітарний вісник ЗДІА” 2013, nr 55, s. 81-90.
 • Бех В.П., Лукашевич М.П., Туленков М.В., Соціальна робота y дискурсі формування громадянського cycpiльства, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ 2008.
 • Голубенко T.O., Миньківська M.Ю., Специфіка професійної підготовки працівників соціальної сфери в контексті вимог Болонського процесу, „Соціальна робота в Україні: теорія і практика” 2014, nr 1-2, s. 14-20.
 • Горпинич О.В., Сoцiaльнa poбoтa в Укрaїні: cтaн тa перспективи poзвитку, „Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка” 2004, nr 1(23), s. 67-74.
 • Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 9.09.2005, nr 1965.
 • Закон України „Просоціальні послуги”, no 966-IV, від 19.06.2003.
 • Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для молоді, ДЦССМ, 2003.
 • Карпенко О.Г., Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти (за ред. С.Я. Харченко), „Коло”, Дрогобич 2007.
 • Ліги соціальних працівників України, wydanie internetowe: http://ligasocial.org.ua/ (7.08. 2015).
 • Лукашевич М.П., Семигiна T.B., Соціальна робота. Теорія і практика, Видавництво „Kaрабела”, Київ 2011.
 • Мекшун A.Д., Компетентність соціальних працівників як невід’ємна складова професійної успішності, „Соціальна робота в Україні: теорія і практика” 2013, nr 3-4, s. 30-38.
 • Мищишин I., Соціальна робота, ЛНУ iмeнi I. Франка, Львів 2008.
 • Міністерство соціальної політики України, Наказ від 25.05.2012, nr 324, Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики професії „Фахівець із соціальної роботи”.
 • Міністр соцполітики: в Україні збільшиться кількість соціальних працівників, wydanie internetowe: http://www.business.ua/articles/media_view_ukr/Ministr-socpolitiki-v-Ukraini-zbilshitsya-kilkist-socialnih-pracivnikiv-95983/, (7.04.2015).
 • Наказ 30.03.2015, nr 342/26868, Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2015.
 • Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Відкритість, дієвість, результативність”.
 • Семигіна T., Брижовата O., Міжнародне визначення соціальної роботи, „Соціальна політика і соціальна робота” 2002, nr 3-4, s. 144-145.
 • Указ Президента України „Простратегію подолання бідності”, nr 637/2001, від 15.08. 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94a64520-f842-4b41-9a13-334c1d6ac3b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.