Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 111-116

Article title

„To nie jest kraj dla starych ludzi…”. Dwie fenomenologie starzenia się: Cycero i Améry

Title variants

EN
“No Country for Old Men…”. Two Phenomenologies of Aging: Cicero and Améry

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy starości i roli, jaką pełni ta epoka w życiu w (po)nowoczesności. Aby w pełni uwypuklić specyfikę (po)nowoczesności analizuję trzy koncepcje starości. Pierwsza z nich została przedstawiona przez Cycerona i pozwala zrozumieć koncepcję starości w klasycznej starożytności. Druga sformułowana przez Jeana Améry pozwala intepretować, jak starość jest postrzegana w nowoczesności. Trzecia natomiast to ujęcie starości w bestsellerowej powieści holenderskiej Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik Henryka Groena lat 83 ¼, które, jak myślę, daje wgląd w to, jak starość jest rozumiana w ponowoczesności.
EN
The article discusses old age and the role played by that stage in life at the time of (post)modernity. In order to fully accentuate the specificity of (post)modernity the author of analysed three conceptions of old age. The first was depicted by Cicero and enables us to comprehend the idea of old age in Classical antiquity. The second, formulated by Jean Améry, allows us to interpret the manner in which old age is perceived in modern times. The third is an interpretation of old age in the Dutch bestseller: Little Happiness Experiments /The Secret Diary of Henrik Groen, 83 ¼ Years Old, which, in the opinion of Leszek Koczanowicz, provides insight into the way in which old age is understood in the postmodern era.

Keywords

Year

Volume

73

Issue

Pages

111-116

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94a7cb42-b4e7-4545-b5ac-4724bdb0fe16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.