Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(57) | 118-135

Article title

Wpływ zagrożenia terrorystycznego na ruch turystyczny w Turcji

Content

Title variants

EN
Impact of Terrorism Threat on Tourist Attendance in Turkey

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem opracowania jest analiza przyjazdowego ruchu turystycznego do Turcji w ostatnich latach oraz uzależnienie jego wielkości od niestabilnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, a także od występujących ataków terrorystycznych. W opracowaniu przyjęto założenie, że decyzje młodych Polaków o wyjeździe do Turcji uzależnione są od częstości występowania konfliktów społeczno-politycznych i przejawów terroryzmu w tym kraju. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego wykorzystując ankietę. Analiza danych pokazuje, że po kryzysowym spadku ruchu turystycznego w 2016 roku sytuacja powoli wraca do normy. Turcję odwiedziło już o 27% turystów zagranicznych więcej. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują natomiast, że młodzi ludzie, mimo że odważni, spontaniczni i lubiący poczuć adrenalinę, podczas wyboru miejsca wypoczynku zwracają dużą uwagę na ryzyko zagrożenia terrorystycznego. Badani postrzegają Turcję jako kraj bardzo atrakcyjny turystycznie, o którego atrakcyjności decydują przede wszystkim sprzyjający wypoczynkowi klimat oraz odpowiednie walory turystyczne. Co ważne, podczas pobytu w Turcji respondenci czuli się bezpiecznie, między innymi ze względu na wzmożone i widoczne patrole odpowiednich służb, jednak duża grupa respondentów zrezygnowałaby z ponownego wyjazdu do tego kraju w czasie niepewnej i niestabilnej sytuacji politycznej, nawet kosztem bardzo atrakcyjnej cenowo oferty.
EN
The aim of the paper is to analyse the incoming tourist traffic to Turkey in recent years as well as dependence of its volume on the unstable political and economic situation of the country and on the occurring terrorist attacks. In her paper, the author assumed that young Poles’ decisions on a trip to Turkey depend on the frequency of occurrence of socio-political conflicts and symptoms of terrorism in this country. The research was carried out by the method of a sample diagnostic survey with the use of a questionnaire. The data analysis shows that after the crisis decline in tourism in 2016, the situation slowly returns to normal. Turkey has been visited already by 27% of foreign tourists more. On the other hand, the survey findings indicate that young people, despite they are daring, spontaneous and liking feeling adrenaline, while choosing the place for rest, pay a great deal of attention to the risk of terrorist threat. The respondents perceive Turkey as a country very attractive in tourism terms whose attractiveness is decided mainly by the climate conducive to rest and adequate tourist values. More importantly, during their stay in Turkey, the respondents felt secure, inter alia, owing to the more intense and apparent patrols of relevant services; however, a large group of respondents would have resigned from a repeated trip to this country at the time of uncertain and unstable political situation, even at the expense of a very attractive in price offer.

Year

Issue

Pages

118-135

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • Chudziak M. (2016), Przez czystki ku „nowej Turcji” – finalna faza przebudowy państwa, „Komentarze”, nr 228.
 • Jarosiewicz A. (2013), Gospodarka Turcji: sukces z niepewnymi widokami na przyszłość, „Komentarze”, nr 120.
 • Number of arriving-departing visitors, foreigners and citizens (2017), Ministry of Culture and Tourism, Ankara.
 • Number of arriving-departing visitors, foreigners and citizens (2018), Ministry of Culture and Tourism, Ankara.
 • Sala J. (2012), Stabilizacja gospodarczo-polityczna a turystyka, „Zeszyty Naukowe SGH”, nr 35.
 • The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 (2018), Word Economic Forum.
 • (www1) http://www.bezprawnik.pl/turcja-czemu-zamach-stanu-erdogan [dostęp: 16.02.2018].
 • (www2) http://www.cinkciarz.pl/o-nas/biuro-prasowe/informacje-prasowe/kurstureckiej-liry-na-dnie-a-moze-byc-jeszcze-gorzej-analiza-cinkciarz-pl/[dostęp: 16.02.2018].
 • (www3) http://www.kultur.gov.tr [dostęp: 7.02.2018].
 • (www4) http://www.newsweek.pl/swiat/zamach-na-weselu-w-turcji-odpowiedzialnepanstwo-islamskie,artykuly,395704,1/[dostęp: 13.02.2018].
 • (www5) http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-07-18/nieudany-pucz-w--turcji-i-jego-nastepstwa/[dostęp: 16.02.2018].
 • (www6) http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/turcy-zdecydowali-zmieni-sie-ustroja-erdogan-dostanie-wiecej-wladzy,11995205/ [dostęp: 16.02.2018].
 • (www7) http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1890463,Turcja-18-osob-zostalorannych-w-zamachu-w-Turcji [dostęp: 20.02.2018].
 • (www8) http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/160529269-Turcja-Najwiekszy-spadek-liczbyzagranicznych-turystow-od-17-lat.html#ap-1/[dostęp: 16.02.2018].
 • (www9) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/mieli-planowac-zamach-zatrzymania-w-turcji,732033.html [dostęp: 20.02.2018].
 • (www10) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/pucz-w-turcji-kim-jest-fethullah-gulen,661456.html/ [dostęp: 16.02.2018].
 • (www11) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/turcja-zamachy-terrorystyczne-w-turcji,656976/[dostęp: 16.02.2018].
 • (www12) http://www.unwto.org [dostęp: 7.02.2018].
 • (www13) http://www.wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Grupa-kurdyjskich-bojownikowprzyznala-sie-do-zamachu-w-Stambule,wid,18374083/ [dostęp: 13.02.2018].
 • (www14) http://www.wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Turcja-zatrzymano-zamachowcaze-Stambulu-ktory-zabil-39-osob/[dostęp: 13.02.2018].
 • (www15) http://www.wiadomosci.wp.pl/page,4,query,stambu%B3/[13.02.2018].
 • (www16) http://www.wyborcza.pl/1,75399,20381328,turcja-kolejne-aresztowania-pozamachu-w-stambule.html /[dostęp: 13.02.2018].
 • (www17) http://www.wyborcza.pl/7,75399,20424273,przewrot-mogl-sie-udac.html/ [dostęp: 16.02.2018].
 • (www18) http://www.wyborcza.pl/7,75399,21101695,dwa-wybuchy-kolo-stadionubesiktasu-stambul-20-rannych-i-13.html/[dostęp: 13.02.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94ac0e83-8f5e-490f-b0c9-ab0eacb55e15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.