Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 117-132

Article title

Śmierć, pogrzeb, żałoba – zwyczaje w środowisku polskim na Bukowinie Północnej

Content

Title variants

EN
Death, funeral and mourning – customs in the Polish environment in northern Bukovina

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony zwyczajom związanym ze śmiercią, występującym w praktyce i kulturze środowiska polskiego w północnej części historycznego regionu Bukowiny. Autorka prezentuje zarówno tradycyjne zwyczaje, jak i współczesne działania w sytuacji śmierci członka rodziny i społeczności lokalnej. Zwraca uwagę na zachowanie trwałości i ciągłość zwyczajów, ale też na przemiany kulturowe i nowoczesne formy stopniowo wypierające dawne rozwiązania. Na współczesne działania ludności polskiej związane ze śmiercią oddziałują na Bukowinie Północnej m.in. tradycyjna religijność ludowa, Kościół rzymskokatolicki, bliskie kontakty z prawosławiem, kontekst historyczny (komunizm) oraz obecne przemiany cywilizacyjne. Opracowanie zawiera wiele cytatów z wywiadów przeprowadzonych w 2016 r. przez interdyscyplinarny polsko-ukraiński zespół.
EN
The article is devoted to the customs that are associated with death, which exist in the praxis and culture of the Polish environment in the northern part of the historical region named Bukovina. The author presents both traditional customs as well as contemporary actions in the event of death of a family or a local community member. She draws attention to the phenomenon of durability and continuity of customs but also to the cultural changes and modern forms which gradually displace former solutions. The contemporary actions of the Polish people in the context of death are influenced among others by: the traditional folk religiousness, the Roman-Catholic Church, close contacts with Orthodoxy, historical context (communism) and current civilization changes. The study includes plenty of quotations from the in-depth interviews conducted by the interdisciplinary Polish-Ukrainian team in 2016.

Year

Issue

4

Pages

117-132

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Aries P. (1992), Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  • Aries P. (2008), Rozważania o historii śmierci, Oficyna Naukowa, Warszawa.
  • Baniak J. (2007), Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
  • Ciołek T.M., Olędzki J., Zadrożyńska A. (1976), Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
  • Gennep A. van (2006), Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. O bramie i progu, gościnności i adopcji, o ciąży i porodzie, o narodzinach, dzieciństwie, dojrzewaniu i inicjacji, o święceniach kapłańskich i koronacji królów, o zaręczynach i zaślubinach, o pogrzebie i porach roku i o wielu innych rzeczach, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  • Ogrodowska B. (2008), Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa
  • Ostrowska A. (1997), Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach, http://www.pl.rkc.cv.ua [dostęp: 14.07.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94aff9cd-057f-4989-ac64-b69de603b23f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.