Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7 | 105-118

Article title

Poetyka intertekstualna surkonwencjonalistów

Content

Title variants

EN
Surconvetionalists’ intertextual poetics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of my research presented in this article, which concentrates on the issue of intertextuality, are the works of three composers who represent a trend in Polish post-modern mu-sic called surconventionalism, i.e.: Stanisław Krupowicz, Paweł Szymański, and Paweł Mykietyn. They developed certain idiomatic composing principles of shaping the structure, architectonics and style of a musical work, which allows one to talk about the poetics of their music. This poetics is based on a dialogue with tradition which manifests itself in intertextual relations. In order to properly capture the characteristics of these composers’ intertextual poetics, the author has taken into account, following Ryszard Nycz’s proposal, the three types of relations: text-text, text--architext, and text-reality. Accordingly, the following issues have been considered: (1) the problem of quotation, (2) references to genre and stylistic archetypes, and (3) cultural relations. The author has also taken into consideration the deconstruction technique which plays a sig-nificant role in the process of composition and reception of surconventional music. The issues related to the problem of intertextual poetics include not only the whole body of characterist-ics and relations of the texts (works of music), but also the ways in which they are understood by listeners who are the participants of a communicative process. Thus, on the one hand, the inter-and architextual references have been indicated, and on the other, the possibilities of recognizing these references by listeners have been discussed.

Contributors

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

References

 • Bolecki Włodzimierz, Pre-teksty i teksty, Warszawa 1991.
 • Krawczyk Dorota, Postmodernizm. Esej o muzyce polskiej, w: Kompozytorzy polscy 1918–2000, Tom 1. Eseje, red. Marek Podhajski, Warszawa, Gdańsk 2005, s. 297–304.
 • Kristeva Julia, Słowo, dialog i powieść, tłum. Wincenty Grajewski, w: Bachtin. Dialog — język — literatura, red. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski, Warszawa 1983, s. 394–418.
 • Krupowicz Stanisław, [autokomentarz do utworu] II Kwartet smyczkowy], w: [program koncertu] Portret kompozytora – Stanisław Krupowicz, Filharmonia Narodowa, Warszawa 4.06.1991.
 • Krupowicz Stanisław, [autokomentarz do utworu Fin de siècle], w: [książka programowa] Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Warszawa 1994, s. 144.
 • Krupowicz Stanisław, Surkonwencjonalizm, „Vivo” 1994, nr 1 (11), s. 57.
 • Kwiecińska Agata, W co gra Paweł Mykietyn, „Ruch Muzyczny” 2007, nr 10 [online], http://www. ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=393 (dostęp: 22.04.2017).
 • Markiewicz Henryk, Odmiany intertekstualności, w: Wymiary dzieła literackiego, (Prace wybrane Henryka Markiewicza, t. 4), Kraków 1996, s. 215–238.
 • Muzyka polska 1945–1995, red. Teresa Malecka, Krzysztof Droba, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996.
 • Nycz Ryszard, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: idem, Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 59–82.
 • Nycz Ryszard, Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków 2012, s. 153–180.
 • Rozwiązać łamigłówkę… Z Pawłem Szymańskim rozmawia Marta Ługowska, „Ruch Muzyczny” 1986, nr 18, s. 3–5.
 • Szymański Paweł, From Idea to Sound: A Few Remarks on my Way of Composing, w: From Idea to Sound, red. Anna Czekanowska, Miloš Velimirović, Zbigniew Skowron, Kraków 1985, s. 134–139.
 • Szymański Paweł, [wypowiedź z 1986 r.], w: [książka programowa] Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego. 24 listopada — 1 grudnia 2006 roku, red. Andrzej Chłopecki, Katarzyna Naliwa-ek, Warszawa 2006.
 • Sztabiński Grzegorz, Eklektyzm a postmodernizm, w: Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1994, s. 23–29.
 • Szwab Natalia, Wokół muzyki i postawy estetycznej Pawła Szymańskiego, „Res Facta Nova” 2014, nr 15 (24), s. 23–50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94b31f89-c915-49ec-a0af-70768a2c5954
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.