Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 89-104

Article title

The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students

Content

Title variants

PL
Iluzja wiedzy w zakresie wspόłczynnikόw niezawodności metakognitywnego monitoringu działań edukacyjnych studentόw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The study analyses the results of the empirically established connections between the features of the singled out personal, cognitive and metacognitive characteristics of students. In particular, it is established that the illusion of knowing regarded as an overconfidence and an error of metacognitive monitoring occurs in all types of metacognitive judgments, but is more evident in prospective judgments. We found the correlation between the indicators of the illusion of knowing and metacognitive activity, metacognitive awareness and self-confidence. Reflexivity, educational motivation, self-efficacy and student’s introspection of fixed or changeable intellect are conneted with the illusion of knowing from across the spectrum of the system of relations with metacognitive characteristics and general self-confidence. Gender and age differences in the manifestation of the illusion of knowing are not observed, although it is found that women tend to overconfidence. The illusion of knowing is more typical for younger students, especially for those with low levels of educational achievements.
PL
W artykule zostały przeanalizowane wyniki badań empirycznych iluzji wiedzy w zakresie systemu wspόłczynnikόw niezawodności monitoringu działań edukacyjnych studentόw. Szczegόlnie stwierdzono, że iluzja wiedzy jako nadmierna pewność i błąd metakognitywnego monitorowania występuje we wszystkich rodzajach sądów o przebadanym, jednak bardziej przejawia się w sądach prospektywnych. Empirycznie ustalono korelacyjne wspόłzależności pomiędzy wskaźnikami iluzji wiedzy a aktywnością metakognitywną, metakognitywnym zaangażowaniem w działania, ogόlną pewnością siebie. Refleksyjność, motywacja nauczania, samoskuteczność oraz wyobraźnia studenta o „ustaloną albo wzrastającą” inteligencję są powiązane z iluzją wiedzy pośrednio poprzez system łączności z cechami charakterystycznymi i ogόlną pewnością siebie. Pod względem rόżnic płciowych, u kobiet ustalono tendencję do przewagi nadmiarnej pewności siebie. Ponadto okazało się, że iluzjia wiedzy jest bardziej typowa dla studentόw młodszej grupy wiekowej, zwłaszcza tych, ktόrzy cechują się niskim poziomem osiągnięć edukacyjnych.

Year

Issue

1

Pages

89-104

Physical description

Contributors

 • T he National University of Ostroh Academy
 • T he National University of Ostroh Academy
 • T he National University of Ostroh Academy

References

 • Avgustiuk, M.M. (2015). Situational factors of the illusion of knowing in the educational activity of students. Virtus: Scientific Journal, 4, 53-56.
 • Brenner, L.A., Koehler, D.J., Liberman V., Tversky, A. (1996). Overconfidence in probability and frequency judgments: A critical examination. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65, 3, 212-219.
 • Busey, T.A., Tunnicliff, J., Loftus, G.R., Loftus, E.F. (2000). Accounts of the confidence-accuracy relation in recognition memory. Psychonomic Bulletin and Review, 7, 1, 26-48.
 • Dunning, D., Johnson, K., Ehrlinger, J., Kruger, J. (2003). Why people fail to recognize their own incompetence. Current Directions in Psychological Science, 12, 3, 83-87.
 • Eakin, D.K. (2005). Illusions of knowing: Metamemory and memory under conditions of retroactive interference. Journal of Memory and Language, 52, 4, 526-534.
 • Gigerenzer, G., Hoffrage, U., Kleinbölting, H. (1991). Probabilistic mental models: A Brunswikian theory of confidence. Psychological Review, 98, 4, 506-528.
 • Glenberg, A.M., Wilkinson, A.C., Epstein, W. (1982). The illusion of knowing: failure in the self-assessment of comprehension. Memory and Cognition, 10, 6, 597-602.
 • Hacker, D. J., Bol, L., Bahbahani, K. (2008). Explaining calibration in classroom contexts: The effects of incentives, reflection, and explanatory style. Metacognition and Learning, 3, 101-121.
 • Ilyina, T.I. (2003). Motyvatsia navchannia u vuzi, http://medbib.in.ua/motivatsiya-obucheniya-vuze-39992.html.
 • Jee, B., Wiley, J., Griffin, T. (2006). Expertise and the illusion of comprehension. Proceedings of the Annual Conference of the Cognitive Science Society, 387-392.
 • Jönsson, F.U., Olsson, H., Olsson, M.J. (2005). Odor emotionality affects the confidence in odor naming. Chemical Senses, 30, 1. 29-35.
 • Karpov, A.V., Skitiaeva, I.M. (2005). Psykhologia metakognitivnykh protsessov lichnosti. Moscow.
 • Kashapov, M.M. (2012). Tvorcheskaia deyatelnost professionala v kontekste kognitivnogo i metakognitivnogo podhodov. YarGU: Yaroslavl.
 • Koriat, A. (1993). How do we know that we know? The accessibility model of the feeling of knowing. Psychological Review, 100, 4, 609-639.
 • Koriat, A. (1998). Illusions of knowing: The link between knowledge and metaknowledge. Metacognition: Cognitive and Social Dimensions. – England, London: Sage, 16-34.
 • Koriat, A., Lichtenstein, S., Fischhoff, B. (1980). Reasons for confidence. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 6, 2, 107-118.
 • Kornilova, T.V., Smirnov, S.D., Chumakova, M.V., Kornilov, S.A., Novototskaia-Vlasova, Ye.V. (2008). Modifikatsia oprosnikov K. Dvek v kontekste uzuchenia akademicheskikh dostizheniy studentov. Psykhologicheskiy zhurnal, 29, 3, 86-100
 • Kroll, M.D., Ford, M.L. (1992). The illusion of knowing, error detection, and motivational orientations. Contemporary Educational Psychology, 17, 371-378.
 • Kruger, J., Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Psychology, 1, 30-46.
 • Maki, R.H., Berry, S.L. (1984). Metacomprehension of text material. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 10, 4, 663-679.
 • McCormick, C.B. (2003). Metacognition and learning. Handbook of Psychology: Educational Psychology, 79-102.
 • Metcalfe, J. (1998). Cognitive optimism: Self-deception or memory-based processing heuristics? Personality and Social Psychology Review, 2, 2, 100-110.
 • Miller, T.M., Geraci, L. (2011). Unskilled but aware: Reinterpreting overconfidence in low-performing students. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1-5.
 • Nelson, T.O. (1999). Cognition versus metacognition. Cambridge, MA: MIT Press, 625-641.
 • Nelson, T.O., Narens, L. (1990). Metamemory: A theoretical framework and new findings. The Psychology of Learning and Motivation, 26, 125-173.
 • Nietfeld, J.L., Cao, L., Osborne, J.W. (2006). The effect of distributed monitoring exercises and feedback on performance, monitoring accuracy, and self-efficacy. Metacognition and Learning, 1, 159-179.
 • Pallier, G., Wilkinson, R., Danthiir, V., Kleitman, S., Knezevic, G., Stankov, L., Roberts, R.D. (2002). The role of individual differences in the accuracy of confidence judgments. The Journal of General Psychology, 129, 3, 257-299.
 • Pulford, B.D. (1996). Overconfidence in human judgment. PhD Thesis. – Department of Psychology, University of Leicester.
 • Romek, V.H. (1998). Test uverennosti v sebe. Prakticheskaia psykhodiagnostika i psychologichskoie konsultyrovannie. – Rostov-na-Donu: Irbis, 87-108.
 • Savin, Ye.Yu., Fomin. A.Ye. (2013). Kognitivnaia psikhologia obrazovaniia: auditoria kak laboratoria. Psikhologiia v vuze, 3, 67-83.
 • Schraw, G., Dennison, R.S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.
 • Schwarzer, R., Jerusalem, M., Romek, V. (1996). Russkaia schkala obschchei samoeffektivnosti. Inostrannaia psychologia, 7, 71-76.
 • Thiede, K.W. (1994). Delaying students’ metacognitive monitoring improves their accuracy in predicting their recognition performance. Journal of Educational Psychology, 86, 2, 290-302.
 • Ward, S.B., Clark, H.T. (1989). The effect of feedback on the illusion of knowing and comprehension monitoring of college students. Paper presented at the Annual Meeting of the Eastern Educational Research Association.
 • Wiley, J., Griffin, Th.D., Thiede, K. (2005). Putting the comprehension in metacomprehension. Journal of general Psychology, 132, 4, 408-428.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94caacc4-5c9d-4ae9-9a9e-ae4122b310b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.