PL EN


2017 | 8 | 2 | 65-81
Article title

Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych

Content
Title variants
EN
Technology Causative Factor of Civilizational
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zrozumienie najważniejszych zjawisk, jakie generuje technika, wymaga odniesień do filozofii i etyki. Nie można techniki sprowadzać do utylitarystycznych wymiarów. Jej służebność wiąże się z czynieniem dobra dla człowieka. Stąd wynika potrzeba wprowadzenia dwóch paradygmatów: prymatu człowieka nad techniką i prymatu osoby nad rzeczą.
EN
Understanding the most important phenomena that generates the technique requires refer-ences to philosophy and ethics. You can not bring technology to the utilitarian dimensions. Her easement is associated with doing good for people. Hence the need to introduce two paradigms: the primacy of man over technology and the primacy of the person over things.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
65-81
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Polska
References
 • Bronk, A. (1998). Zrozumieć świat współczesny. Lublin: Wyd. KUL.
 • Chyrowicz, B. (2002). Eugenika. W: A. Maryniarczak (red.). Powszechna encyklopedia filozofii (s. 311–314). T. 3. Lublin: Wyd. KUL.
 • Człowiek w dżungli współczesności (2004). Bielsko-Biała: PPU „PARK”.
 • Furmanek, W. (1995). Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie (wybrane problemy pedagogiki personalistycznej). Rzeszów: Fosze.
 • Furmanek, W. (1998). Zrozumieć technikę. Rzeszów: Fosze.
 • Furmanek, W. (2004a). Cywilizacja miłości a zjawiska współczesnego życia człowieka. W: W. Furmanek (red.), 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Odpowiednie dać rzeczy słowo (s. 6096). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Furmanek, W. (2004b). Miłosierdzie i cywilizacja miłości kategoriami współczesnej pedagogiki. W: R. Niparko, J. Skrzypczak (red.), Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji (s. 5169). Poznań: Wyd. UAM.
 • Furmanek. W. (2004c). Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii (s. 17–32). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Ingarden, R. (1992). Książeczka o człowieku. Kraków: Wyd. Literackie.
 • Jan Paweł II (1991). List do rodzin. Rzym.
 • Kiereś, H. (1997). Sztuka wobec natury. Radom: ITE.
 • Koneczny, F. (1997). Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Komorów: Antyk.
 • Krąpiec, M. (1993). Postęp w krzywym zwierciadle ekologii. Człowiek w Kulturze, 2, 35–56.
 • Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Kupisiewicz, C. (1985). Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa: PWN.
 • Melsen Van, A.G. (1969). Nauka i technika a kultura. Warszawa: PWN.
 • Olbrycht, K. (2000). Wychowanie wobec wartości utylitarnych. W: J. Gajda (red.), O nowy humanizm w edukacji (s. 96–103). Kraków: Impuls.
 • Skrzydlewski, P. (2004). Cywilizacja łacińska wobec techniki. W: P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (red.), Kultura wobec techniki (s. 145–160). Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
 • Suchodolski, B. (1968). Wychowanie dla przyszłości. Warszawa: PWN.
 • Suchodolski, B. (1972). Labirynty współczesności. Warszawa: PIW.
 • Wojtyła, K. (1965). Miłość i odpowiedzialność. Londyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-94d56c86-5c8b-4a33-8a73-f3869fe90cfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.