Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(14) | 131-144

Article title

„[O]raz że cię nie opuszczę aż do śmierci…”. Próba refleksji psychologa nad możliwością dotrzymania obietnicy

Authors

Content

Title variants

EN
„Till death do us apart”. Psychologit’s attempt to reflect on a possibility of keeping a promise

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Marriage is a relationship, which is an essence of a family bond in every culture and every epoch. However, contemporary relation between a man and a woman are not so straightforward and obvious. Love is a first declaration of fiancés, who associate it with a feeling, while forgetting about responsibility and ‘giving’ to another person. Faithfulness is usually understood in a very narrow way related mainly to a sexual sphere, whereas it also means loyalty towards your spouse in all issues and aspects. Honesty in a marriage requires empathy as well as transparency allowing mutual understanding and dialog. Till death do us apart is a pledge, which states lack of divorce, but also desire of intimacy, co-existence and presence with a husband or wife.

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Banasiak-Parzych B., Zdążyć przed rozwodem, „Charaktery. Magazyn psychologiczny” 2012, nr 8.
 • Czapów C., Kształtowanie osobowości a szczęście w małżeństwie, [w:] M. Grzywak-Kaczyńska, Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, Warszawa 1985.
 • Fischaleck F., Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990.
 • Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1973.
 • Gałkowska M., Psychologia domowa, Olsztyn 1990.
 • Gapik L., Społeczne, moralne i wychowawcze aspekty rozwodów, [w:] M. Kozakiewicz, Pro i contra w planowaniu rodziny; w wychowaniu seksualnym, Warszawa 1989.
 • Grün A., Rozdarcie wewnętrzne. Od rozbicia do jedności, Warszawa 2002.
 • Grzywak-Kaczyńska M., Psychologia dla każdego, Warszawa 1977.
 • Hatfield E., Rapson R. L., Miłość i procesy przywiązania, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, Gdańsk 2005.
 • Meissner K., Świętość i sakramentalność małżeństwa, [w:] W. Bołoz, Studium rodziny, Poznań 1999.
 • Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2003.
 • Pismo Święte Starego i Nowego testamentu, t. 3, Poznań 1992.
 • Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków 1991.
 • Powell J., Pełnia człowieczeństwa, pełnia życia, Warszawa 1993.
 • Człowiek i psychologia, oprac. i red. J. Rybakiewicz, Bielsko-Biała 2004.
 • Starowicz Z.L., Współżycie seksualne jako wyraz miłości, [w:] M. Grzywak-Kaczyńska, Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, Warszawa 1985.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1988.
 • Witkowski T., Psychologia kłamstwa, bmw, 2002.
 • Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004.
 • http://portalwiedzy.onet.pl/85106,,,,wiernosc,haslo.html.
 • https://pl-pl.facebook.com/wiernosc.
 • http://www.katolik.pl/jak-byc-wiernym-dzisiaj-,884,416,cz.html.
 • Chesterton G., Zabobon rozwodów, http://www.dystrybucjonizm.pl/g-k-chestertonzabobon-rozwodu-cz-1-2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94d80a18-515e-4114-841e-f47307743a03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.