PL EN


2012 | 3 | 383-388
Article title

Akceptacja choroby pacjentów z cukrzycą oraz jej wpływ na jakość życia i subiektywną ocenę zdrowia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Lewko J, Krajewska-Kułak E. Wielowymiarowa ocena jakości życia chorych na cukrzycę. Pol Merk Lek 2010; XXVIII(168): 486–489.
 • Pietrzykowska E, Zozulińska D, Wierusz-Wysocka B. Jakość życia chorych na cukrzycę. Pol Merk Lek 2007; XXIII(136):311–314.
 • Krajewska-Kułak E, i wsp. Akceptacja sytuacji związanej ze stanem zdrowia przez pacjentki oddziału patologii ciąży i położniczego. Ginekol Prakt 2010; 31–35.
 • Basińska MA, Zalewska-Rydzkowska D, Wolańska P, Junik R. Dyspozycyjny optymizm a akceptacja choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedowa. Endokrynol Pol 2008; 59(1): 23–28
 • Kurpas D. Akceptacja choroby a jakość życia pacjentów chorych przewlekle (w druku).
 • Wiraszka G, Lelonek B. Funkcjonowanie chorego z białaczką a akceptacja choroby nowotworowej. Studia Med 2008;10: 21–26.
 • Jurczyński Z. Psychologiczne wyznaczniki przystosowania się do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 1997; lipiec–grudzień, nr 1.
 • Rolka H, i wsp. Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną. Doniesienie wstępne. Probl Pielęgn 2009; 17(3): 178–183.
 • Krana-Matyjaszek U, Sierzantowicz R, Mariak Z. Acceptance of own disease by patients with diagnosed glaucoma. Pol Merk Lek 2010; 28(163): 37–41.
 • Kułak W, Kondzior D. Acceptance of chronic low back pain in actively working patients. Prog Health Sci 2011; 1(1): 81–88.
 • Kułak W, Kondzior D. Dyskopatia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w korelacji z natężeniem bólu, depresją i akceptacją choroby. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(1): 153–157.
 • Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P, Fedoruk D. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych.Wiad Lek 2007; 60(5–6): 224–227.
 • Marzec A, Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M. Poczucie koherencji, akceptacja choroby a funkcjonowanie w chorobie przewlekłej osób chorych na chorobę nerek i chorych na cukrzycę, hemodializowanych – doniesienia wstępne.Pielęgniarstwo XXI Wieku 2011; 2 (35): 51–56.
 • Kurowska K, Lach B. Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol Prakt 2011; 12(3): 113–119.
 • Andruszkiewicz A, Basińska MA, Marzec A. Umiejscowienie osobowościowej kontroli zdrowia u chorych z cukrzycą typu 2 oraz akceptacja choroby. Med Metabol 2008; XII(3): 31–34.
 • Lewko J, et al. Quality of life and its relationship to the degree of illness acceptance in patients with diabetes and peripheral diabetic neuropathy. Adv Med Sci 2007; 52(Suppl. 1): 144–146.
 • Kaczmarczyk M. Poziom akceptacji choroby osób starszych zamieszkujących w różnych środowiskach. Stud Med 2008; 12: 29–33.
 • Kurowska K, Białasik B. Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Now Lek 2009; 78(2): 113–122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-94dc0e3b-691e-49ed-a014-49146eb63e17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.