Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 9 | 69-80

Article title

Wyrażenie „biały kruk” w dziejach języka polskiego

Content

Title variants

EN
The expression “biały kruk” in the history of Polish language

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of description in this paper is the functioning of the expressions biały kruk in the history of Polish language. The expression has a long tradition of application in Polish language, although its complete metaphorisation took place as late as in the 19th century. The analysis of the functioning of the expression in 20th and 21st century texts convinces us that at present it is subject to numerous formal modifications and is broadening the scope of its meaning.

Year

Volume

9

Pages

69-80

Physical description

oryginalny artykuł naukowy

Dates

published
2010

Contributors

References

 • Bąba S., Biały kruk, „Język Polski” LXXIII, z. 4–5.
 • Bąba S., Biały kruk, w: idem, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009.
 • Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
 • Bierich A.K., Mokijenko W.M., Stepanowa L.I., Русская фразеология. Историко-этимологической словар, Moskwa 2005.
 • Chlebda W., Mokijenko W.M., Szuleżkowa S.G., Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów, Łask 2003.
 • Dobrowolski M., Słownik frazeologiczny, red. naukowa O. Wolińska, Chorzów 2004.
 • Doroszewski W., O funkcjach cudzysłowu, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1965, nr V.
 • Głowińska K., Popularny słownik frazeologiczny, red. T. Piotrowski, Warszawa 2000.
 • Gregorowicz J. K., Tomek Beznogi. Obrazek z pożycia wiejskiego, t. I, Warszawa 1854.
 • Greszczuk B., Konstrukcje porównawcze i ich rozwój w języku polskim, Rzeszów 1988.
 • Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. I–II, Warszawa 2000.
 • Kalinkowski S., Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1997.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.
 • Kraszewski J.I., Powieść bez tytułu, t. III–IV, Kraków 1962.
 • Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin, t. II Od Klimka do postu, Warszawa 1975.
 • Lam J., Głowy do pozłoty, cz. 1, Kraków 1959.
 • Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. I–VI, wyd. II, Lwów 1854–1860; przedruk: Warszawa 1994–1995.
 • Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków 2005.
 • Mirowicz A., Dulewicz I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 2001.
 • Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, t. I-III, Warszawa 1969–1972.
 • Opaliński K., Satyry, Warszawa 1987.
 • Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Poznań 2000.
 • Orzeszkowa E., Pamiętnik Wacławy, t. I–II, Warszawa 1975.
 • Powszechny słownik frazeologiczny, wybór A. Bernacka, Warszawa 2002.
 • Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1989.
 • Skorupka S., Z zagadnień wariantu frazeologicznego, „Prace Filologiczne” 1986, t. XXXIII.
 • Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, S. Bąba, J. Liberek, Warszawa 2001.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t.I-VIII, Warszawa 1900-1927.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I–III, Warszawa 1978– 1989.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
 • Słownik polskich leksemów potocznych, red. W. Lubaś, t. I–III, Kraków 2001–2004.
 • Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. I-II, Kraków 1994-1998.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. I–XXXIV, Wrocław 1965–2010.
 • Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. A.M. Lewicki, Lublin 1982.
 • Steffen W., Z wędrówki frazeologicznej (greckie frazy w języku polskim), „Eos” 1979, vol. 67.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa 2003.
 • Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, red. J. Lukszyn, Warszawa 1998.
 • Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.
 • Zaręba L., Nazwy zwierząt w idiomatyce francuskiej i polskiej, w: idem, Szkice z frazeologii porównawczej francusko-polskiej i polsko-francuskiej, Kraków 2004.
 • Zaręba L., Polsko-francuski słownik frazeologiczny. Dictionnaire phraséologique polonais-français, Warszawa 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94deb999-5afd-4683-8a2e-43216010b464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.