Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 43 | 1 (163) | 133-148

Article title

DIASPORA W DIASPORZE: UKRAIŃCY Z POLSKI W TORONTO. SZKIC Z ANTROPOLOGII PAMIĘCI

Content

Title variants

EN
A DIASPORA WITHIN A DIASPORA: UKRAINIANS FROM POLAND IN TORONTO. AN OUTLINE OF THE ANTHROPOLOGY OF MEMORY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przybliża zagadnienie antropologicznych badań nad diasporą i pamięcią (sytuując się na pograniczu diaspora studies i memory studies). Przedmi otem uwagi jest diaspora ukraińska w kanadyjskim Toronto, a szczególnie ta jej część, którą stanowią Ukraińcy urodzeni w Polsce, przybyli do Kanady w latach 80. Bazując na materiale etnograficznym, zebranym w latach 2014–2016, autorka zwraca uwagę na związek pamięci i migracji oraz wskazuje na pamięć jako fenomen wymagający w sytuacji migracji szczególnej uwagi badawczej. Jest to także czynnik różnicujący Ukraińców z Polski od reszty grup współtworzących diasporę ukraińską w Kanadzie.
EN
The paper presents anthropological research on the issue of diaspora and memory, placing itself on the border between diaspora studies and memory studies. The subject of concern is the Ukrainian diaspora in Toronto, Canada, particularly the group of Ukrainians who were born in Poland and who immigrated to Canada in the 1980s. Based on ethnographic data collected in the years 2014–2016, the author shows the relationship between memory and migration, and points to its complexity. The data shows that memory differentiates the community of Ukrainians from Poland from the other groups forming the Ukrainian diaspora in Canada.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94e0347e-d9f0-4ff7-800d-b047fe6b4f07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.