Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 95 Transnarodowość kina polskiego | 162-174

Article title

Trudna sztuka koprodukcji. O pierwszym powojennym filmie polsko-czechosłowackim „Zadzwońcie do mojej żony” (1958) Jaroslava Macha

Authors

Title variants

EN
The Difficult Art of Co-Productions. The First Post-War Polish-Czechoslovak Film “What Will My Wife Say To This?” (1958) by Jaroslav Mach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka analizuje polsko-czechosłowacką koprodukcję filmową „Zadzwońcie do mojej żony” („Co řekne žena”, reż. Jaroslav Mach, 1958) w optyce produkcyjno-kulturowej. W artykule zostało zarysowane tło metodologiczne umożliwiające badanie koprodukcji w krajach socjalistycznych, następnie autorka przedstawiła główne uwarunkowania współpracy polsko-czechosłowackiej w latach 1948-1958. Analiza powstawania filmu „Zadzwońcie do mojej żony”, pierwszej powojennej koprodukcji polsko-czechosłowackiej, ukazuje realizację filmu jako pole ścierania się sprzecznych dążeń i interesów.
EN
The author looks at the Polish-Czechoslovak co-production “What Will My Wife Say to This?” (“Co řekne žena”, dir. Jaroslav Mach, 1958) through the lens of production and culture. This article presents methodology that enables the study of co-production in the socialist countries. Further the author presents the main determinants of Polish-Czechoslovak cooperation in the years of 1948-1958. The analysis of the making of the film “What Will My Wife Say to This?”, the first post-war Czechoslovak-Polish co-production, shows the making of a film as a field of clashing of conflicting aspirations and interests.

Year

Pages

162-174

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

References

 • Bergmannová Pavla, Poválečné česko-polské filmové kontakty v letech 1945-1949 do premiéry prvního česko-polského filmu Hraniční ulička, “Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica”. Kontexty II. Literaria, Theatralia, Cinematographica 22 – 2000, red. Michal Sýkora, Univerzita Palackého, Olomouc 2000 (2001), s. 87-99.
 • Bergmannová Pavla, Vzájemné česko-polské vztahy v oblasti filmu po 2. světové válce (… a první česko-polský film Hraniční ulička/Ulica graniczna), w: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. Století, red. Libor Martinek, Slezská univerzita v Opavě, Opava-Opole 2011, s. 131-140
 • Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-czechosłowackich, Tom I, 1944-1960, Część I, 1944-1948, red. Wiesław Balcerak, Polska Akademia Nauk i Czechosłowacka Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1985
 • Dikobraz, w: Knapík Jiři, Martin Franc i zespół, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1958-1967. Tom I, Academia, Praha 2012, s. 250-252.
 • Jäckel Anne, Dual Nationality Film Productions in Europe after 1945, “Historical Journal of Film, Radio and Television” 23, vol. 3, s. 231-243.
 • Knapík Jiří, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéří 1948-1956, Libri, Praha 2006
 • Kołodziejczyk Agnieszka, Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kinematografii, PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, Łódź 2004
 • Lisiecka Anna, Działalność Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą w latach 1950-1956, w: Marta Brodala, Anna Lisiecka, Tadeusz Ruzikowski, Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, red. Marcin Kula, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011, s. 254-255.
 • Skopal Pavel, „Svoboda pod dohledem“. Zahájení koprodukčního modelu výroby v kinematografiích socialistických zemí na příkladu Barrandova (1954-1960), w: Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960, red. Pavel Skopal, Academia, Praha 2012
 • Szczepańska Anna, Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
 • Thompson Kristin, Narodziny i schyłek filmowej Europy, tłum. Tomasy Kłys, w: Kino Europy, red. Piotr Sitarski, Rabid, Kraków 2001
 • Toeplitz Krzysztof Teodor, 1959 ,,Zadzwońcie do mojej żony, „Świat“ 5, bs.
 • Zajiček Edward, Poza ekranem. Kinematografia polska 1918-1991, Filmoteka Narodowa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94e2630b-92c7-45bd-aa88-69965af7bade
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.