Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017(23) | 162-177

Article title

Efficiency of Immediate Payment Systems as a Determinant of Safety

Content

Title variants

PL
Efektywność systemów płatności natychmiastowych jako wyznacznik bezpieczeństwa

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Człowiek przyzwyczajony do wygody i oszczędności czasu coraz chętniej sięga po nowe technologie i metody służące zwiększeniu efektywności jego działania. Po przestudiowaniu literatury charakteryzującej polski system płatności autorzy dostrzegli takie możliwości, jakie daje rozwijający się od kilku lat system płatności natychmiastowej. W artykule omówiono pojęcia efektywności zarządzania systemami płatniczymi oraz dokonano oceny efektywności zarządzania systemami płatności natychmiastowej na podstawie prowadzonej analizy Systemu Express Eliksir i Systemu BlueCash. Głównym celem prowadzonych badań była ocena efektywności zarządzania systemami płatności natychmiastowych podmiotów rynku finansowego świadczących usługi na rynku polskim. Zaprezentowane problemy mające charakter teoretyczny poprzedzone zostały kwerendą literatury.
EN
People who are looking for convenience and time savings are increasingly willing to reach for new technologies and methods designed to enhance the efficiency of their operations. After studying the literature on the Polish payment systems, the authors saw such convenience opportunities in the immediate payment systems that have been developing over the past several years. In this paper, the authors discuss the concept of payment system efficiency management and perform an assessment of efficiency of immediate payment system management by analyzing and comparing the Express Elixir and the BlueCash systems. The main goal of this paper is to evaluate the efficiency of management of immediate payment systems of the financial market operators providing such services on the Polish market. The problems presented in this work are of a theoretical nature and were preceded by literature analysis.

Year

Issue

Pages

162-177

Physical description

Dates

published
2017-06-30

Contributors

 • Faculty of Computer Science and Management; Wrocław University of Science and Technology
 • Faculty of Computer Science and Management; Wrocław University of Science and Technology
 • Faculty of Computer Science and Management; Wrocław University of Science and Technology

References

 • Artto, K.A. and Dietrich, P.H. (2007). Strategic business management through multiple projects. In: P.W.G. Morris and J.K. Pinto (eds.), The Wiley guide to project program & portfolio management (pp. 1–33). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Gowrisankaran, G. and Stavins, J. (2004). Network externalities and technology adoption: Lessons from electronic payments. RAND Journal of Economics, 35(2), 260–276.
 • Grundy, T. (2000). Strategic project management and strategic behavior. International Journal of Project Management, 18(2), 93–104.
 • Kauffman, R.J. and Wang, Y.M. (2002). The network externalities hypothesis and competitive network growth. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 12(1), 59–83.
 • Korzeń, K. (2006), Bankowość elektroniczna jako kanał dystrybucji usług bankowych. Poznań: integraf– Anna Dygas.
 • Krawiec, F. (2011). Zarządzanie strategią firmy. Warszawa: Difin.
 • Krzywda, J. and Dolniak, R. (2014). Najnowsze trendy w dystrybucji w branży fonograficznej w Polsce. In: M. Kadłubek, Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki – Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług. Częstochowa: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania.
 • Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (2012). Ekonomia. Poznań: REBI.
 • Skrzypek, E. (2012). Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji. In: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha and C. Brycz (eds.), Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 262. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Van Hove, L. (1999). Electronic money and the network externalities theory: Lessons for real life. Netnomics, 1(2), 137–171.
 • Wilczyński, R. (2014). Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94e61d66-9c43-4d64-ba0e-4290bd61ce1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.