Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(2) | 13–28

Article title

Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych

Authors

Title variants

EN
Women’s autobiographical writing. Evolution of Theory, Changes in Praxis of Reading

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł to próba rekapitulacji powstawania i przemian sposobów czytania oraz interpretowania autobiografii kobiet. W tekście szczególny nacisk położono na wskazanie stopniowego narastania refleksji teoretycznej, wspieranej przez rozwiązania zaczerpnięte z krytyki feministycznej. Zarówno historia, jak i teoria autobiografii pisanych przez kobiety, w miarę ewolucji dyskursu emancypacyjnego i literaturoznawczego, zmieniały swoje oblicze, stawały się bogatsze, dzięki uwzględnianiu coraz zasobniejszej biblioteki kobiecej literatury dokumentu osobistego. Dodatkowo, na zmiany w obrębie praktyk lekturowych niebagatelny wpływ miały nowe odmiany gatunków autobiograficznych, tworzone przez piszące kobiety. Także dzięki nim literatura dokumentu osobistego z kobiecą sygnaturą ciągle jest niezwykle ciekawym polem działań pisarskich oraz interpretacyjnych.
EN
This paper attempts to present the progress of changes of ways reading and interpreting women’s autobiographies. A special attention was given to the increasing influence of theoretical considerations, connected with tools taken from feminist literary criticism. Both history and theory of women’s autobiographical writing, as time went by, became more abundant, which resulted, among other factors, from the increasing amount of women’s literature. The reading of women’s autobiographical writing itself has been altered by new genres of that kind of friting.These new genres are also the reason why one cannot but find women’s autobiographical writing to be an utmost interesting interpretative field.

Keywords

Year

Issue

Pages

13–28

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński

References

  • Błędowska z Działyńskich Henrietta, Pamiątka z przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832, oprac. i wstęp Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, PIW, Warszawa 1960. Burek Tomasz, Zamiast powieści, Czytelnik, Warszawa 1971. Buss Helen M., A Feminist Revision of New Historicism to Give Fuller Readings of Women’s Private Writing. W: Women, Autobiography, Theory. A Reader, red. Sidonie Smith, Julia Watson, The University of Wisconsin Press 1998. Galant Arleta, Autobiografia i płeć. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpracy Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys, Feminoteka, Warszawa 2006. Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010. Gilmore Leigh, Autobiographics. A Feminist Theory of Women’s Self-Representation, Cornell University Press, Ithaca and London 1994. Iwasiów Inga, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004. Iwasiów Inga, Intymność i rynek, „Dekada Literacka” 2004, nr 3. Marszałek Magdalena, „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej. „Dzienniki” 1899–1954, wstęp German Ritz, Universitas, Kraków 2004. Nikliborc Agnieszka, Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010. Ostrowska-Grabska Halina, Bric à brac 1848–1939, PIW, Warszawa 1978. Peterson Linda H., Traditions of Victorian Women’s Autobiography, The Poetics and Politics of Life Writing, University Press of Virginia, Charlottesville and London 1999. Smith Sidonie, A Poetics of Women’s Autobiography. Marginality and the Fictions of Self-representation, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1987. Smith Sidonie, Watson Julia, Reading Autobiography. A Guide of Interpreting Life Narratives, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 2001. Stanford Friedman Susan, Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice. W: Women, Autobiography, Theory. A Reader, red. Sidonie Smith, Julia Watson, The University of Wisconsin Press 1998. Stanton Domna, Autogynography. Is the Subject Different? W: Women, Autobiography, Theory. A Reader, red. Sidonie Smith, Julia Watson, The University of Wisconsin Press 1998. Wolska Maryla, Obertyńska Beata, Wspomnienia, PIW, Warszawa 1974. Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990. Znaniecki Florian, O znaczeniu pamiętników dla badań socjologicznych, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1971, z. 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94f2ec90-ac30-48f0-aa67-52d19c4edc43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.