Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(12) | 58-69 (12)

Article title

NARODOWE ODRODZENIE POLSKI. OBLICZE IDEOWE NACJONALISTYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ

Content

Title variants

EN
THE NATIONAL REBIRTH OF POLAND (NOP). THE IDEOLOGICAL FACE OF A NATIONALISTIC POLITICAL PARTY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Within the views of the National Rebirth of Poland, critical judgements and the questioning of the existing socio-political order have prevailed. The liberal democratic system has been rejected, to be replaced by a regime in which all social norms are in accordance with Christian values. Both the area of economic and social, as well as politi-cal, life are to be shaped according to principles stemming from Christianity and Catholi-cism. The NOP propounds the view that in the independent Polish state there should be no room for any forces seeking to destroy national sovereignty in terms of internal rela-tions, and the state in terms of external relations.

Year

Issue

Pages

58-69 (12)

Physical description

Contributors

 • Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Litewski 3, 20-080 Lublin, e-mail: dawidowicz.aneta@gmail.com

References

 • Dawidowicz A., 2010, Dychotomiczna wizja rzeczywistości politycznej w polskiej myśli narodowej i nacjonalistycznej po 1989 roku [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, red. E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków. Deklaracja Trzeciej Pozycji. Dokument programowy, Strona internetowa NOP, http:// www.nop.org.pl/deklaracja-trzeciej-pozycji/, Deklaracja Trzeciej Pozycji (27.06.2013).
 • Dorosz T., 1999, Narodowy radykalizm wczoraj i dziś, „Szczerbiec” nr 3–4.
 • Duverger M., 1954, Political Parties, London – New York.
 • Gmurczyk A., 1994, Strategia walki narodowej. „Szczerbiec” nr 12.
 • Gmurczyk A., 1995, Kadra w ruchu narodowo-radykalnym, „Szczerbiec”, nr 4.
 • Gmurczyk A., 1995, Siła hierarchii, „Szczerbiec”, nr 5.
 • Gmurczyk A., 1999, Zmierzch cywilizacji, „Szczerbiec”, nr 1–2.
 • Gmurczyk A., 2001, Kartka z podróży do Grosslandu, „Szczerbiec”, nr 4–5.
 • Harłukowicz J., 2013, Czy to się mogło zdarzyć tylko we Wrocławiu?, „Gazeta Wrocław”, 28 VI, nr 149.
 • Herbut R., Partie ultraprawicowe a społeczeństwo w państwach Europy Zachodniej [w:] Studia politologiczne, red. A. Jabłoński, K. Paszkiewicz, Wrocław 1995.
 • Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002. Jajecznik K., 2012, Od entuzjasty do kontestatora myśli nacjonalistycznej. Sylwetka publicy-styczna Mirosława Szczepana Żochowskiego (1937–2010) [w:] Prasa Narodowej De-mokracji. Publicyści, t. 3, red. naukowa E. Maj, A. Dawidowicz, Lublin.
 • Kapitalizm to socjalizm. Stanowisko NOP w sprawach gospodarczych, Strona interneto-wa NOP, http://www.nop.org.pl/2012/05/14/kapitalizm-to-socjalizm-stanowisko-nop-w-sprawach-gospodarczych/ (2.08.2013).
 • Lewandowski M., 2004, Na szlaku idei, Nacjonalizm Narodowego Odrodzenia Polski w świetle analizy zawartości pisma „Szczerbiec”, Radzyń Podlaski.
 • Mair P., Katz R., 1976, The Evolution of Party Organizations in Europe. The Three Faces of Party Organization, „American Review of Politics”, vol. 14.
 • Maj C., Maj E., 2007, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, Lublin.
 • Maj E., 2008, Myśl narodowa i nacjonalistyczna [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin.
 • Morawska I., 1995, Kiedyś odrosną nam włosy, „Gazeta Wyborcza” 12 VIII, nr 187.
 • NOP w czołówce europejskich partii broniących życia i rodziny, Dokument programowy, Strona internetowa NOP, http://www.nop.org.pl/2013/01/14/nop-w-czolowce-europejskich-partii-broniacych-zycia-i-rodziny/ (29.01.2013).
 • Paluch F., Katolicyzm w Państwie Narodowym, Strona internetowa Nacjonalista.pl, http://www.nacjonalista.pl/2013/08/03/filip-paluch-katolicyzm-w-panstwie-narodowym/ (3.08.2013).
 • Sikorski T., 2008, Miejsce antydemokratyzmu w publicystyce politycznej Narodowego Odrodzenia Polski (1992–2006) [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Kon-cepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin. Smolik B., 2012, Publicystyka ideowopolityczna Adama Gmurczyka na łamach prasy i publikacji narodowo-radykalnych [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, t. 3, red. naukowa E. Maj, A. Dawidowicz, Lublin.
 • Sokół W., Żmigrodzki M., 2008, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin.
 • Strutyński M., 2000, Miejsce tradycjonalizmu katolickiego w ideologii Narodowego Odrodzenia Polski [w:] Religia i polityka, red. B. Grott, Kraków.
 • Tokarz G., 1997, Ruch narodowy w Polsce w latach 1989–1997, Wrocław.
 • Tomasiewicz J., 2003, Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń. Tomasiewicz J., 2010, Narodowe Odrodzenie Polski i jego wizja „Katolickiego Państwa Narodu Polskiego” jako uwspółcześniona wersja narodowego radykalizmu [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – Religia – Etos, red. B. Grott, Kraków.
 • Wilk E., 1994, Krucjata łysogłowych, Warszawa.
 • Wytyczne programowe NOP, Dokument programowy, Strona internetowa NOP, Wytycz-ne, http://www.nop.org.pl/wytyczne/ (29.01.2013). Wywiad udzielony przez prezesa Narodowego Odrodzenia Polski Adama Gmurczyka włoskiemu projektowi medialnemu „Agenzia Italia Press”, Strona internetowa NOP, http://www.nop.org.pl/2013/04/17/naszym-celem-jest-europa-wolnych-narodow- wywiad-prezesa-nop-dla-wloskiej-aip/ (2.08.2013).
 • Wywiad z Adamem Gmurczykiem, rozmowę przeprowadził Rafał Staniszewski, Strona internetowa portalu Prawy.pl, http://www.prawy.pl/z-kraju/53-wywiady10/2476-adam-gmurczyk-nie-chcemy-panstwa-proletow (10.03.2014).
 • Zasady ideowe nacjonalizmu. Dokument programowy. Strona internetowa NOP, http://www.nop.org.pl/zasady-ideowe-nacjonalizmu/ (29.01.2013).
 • Zasady programowe NOP, Dokument programowy. Strona internetowa NOP, Zasady programowe NOP http://www.nop.org.pl/zasady-programowe/ (29.01.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-9639

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94fa7cf5-3688-4d28-bf1e-9179d39dd00c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.