Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 151–159

Article title

„[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej

Title variants

EN
“[…] a little apology pro domo sua [ ]”. Of Dom na Rozdrożu [House on the Crossroads] by Ewa Bieńkowska

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony książce Ewy Bieńkowskiej Dom na Rozdrożu i dotyczy problematyki współczesnej kobiecej autobiografii pisanej „w rodzinie”. W interpretacji tej narracji wspomnieniowej, która jest właściwie esejem autobiograficznym, autorka artykułu podejmuje przede wszystkim takie kwestie, jak relacje rodzinne – ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych i społecznych dyskursów dotyczących kobiecych rodzinnych więzi – a także indywidualizm, podmiotowość, emancypacja oraz wiążące się z nimi doświadczenia funkcjonowania członków rodziny zarówno w przestrzeni społeczno-politycznej, jak i prywatnej.
The article is about Dom na Rozdrożu by Ewa Bieńkowska and concerns problems with contemporary female autobiography written ‘inside family.’ The author of the article interprets this flashback narration, which is actually autobiographical essay, by posing questions about such issues as: family relations – especially cultural and social discourses of female family connections – also individualism, subjectivity, emancipation and experiences of performing family members as well as in private space.

Year

Issue

1

Pages

151–159

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Bieńkowska Ewa, Dom na Rozdrożu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012. Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000. Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010. Krzyżanowski Jerzy, Krzyżanowska-Mierzewska Magda, Według ojca, według córki. Historia rodu, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010. Kuryluk Ewa, Frascati, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009. Latawiec Bogusława, Kochana Maryniuchna, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2003. Madejski Jerzy, Deformacje biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. Mrozik Agnieszka, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, IBL PAN, Warszawa 2012. Olczak-Ronikier Joanna, W ogrodzie pamięci, Znak, Kraków 2001. Wyka Marta, [Recenzja Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej], „Zeszyty Literackie”, www.zeszytyliterackie. pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1757&Itemid=88. Wyka Marta, Esej jako autobiografia (o Jerzym Stempowskim). W: Literatura źle obecna (rekonesans), London Polonia Book Fund, Londyn 1984. Zaleski Marek, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, IBL PAN, Warszawa 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94fdc621-920b-4127-ac33-d9d66a4bfe49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.