Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 53 | 1(105) | 59-70

Article title

Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie

Title variants

EN
Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jakim stopniu miejsce udostępniania publikacji wpływa na widoczność dokumentów w wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych oraz pokazanie zmian w widoczności polskich publikacji naukowych, jakie zaszły w latach 2012-2014. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Badaniem objęto wybrane publikacje, głównie z zakresu informatologii, znajdujące się w różnych typach zasobów (m. in.: repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, stronach internetowych czasopism). Widoczność wyselekcjonowanych dokumentów określono na podstawie możliwości ich odnalezienia w wybranych wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych. Zestawienie wyników badań wykonanych z dwuletnim odstępem czasu umożliwiło pokazanie zmian w widoczności obserwowanych dokumentów. WYNIKI I WNIOSKI: Najlepiej pod względem widoczności wypadły repozytoria i czasopisma na platformie Open Journal Systems. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano wyraźną poprawę widoczności polskich zasobów naukowych. Google powtórzył dobre wyniki z 2012 roku, pozostając liderem, natomiast Bing poprawił indeksowanie i znacznie zbliżył się do niego osiąganymi rezultatami. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Wyniki badań pomogą pracownikom naukowym w wyborze najkorzystniejszych pod względem widoczności miejsc publikowania. Jednocześnie pokazują również, do jakich zasobów są w stanie dotrzeć znane serwisy wyszukiwawcze. Tego typu badania nie były dotąd prowadzone w naszym kraju.
EN
PURPOSE/THESIS: The aim of the study is to determine to what extent the Internet location of scholarly publications influence the visibility of those documents within general and specialized search engines. The additional objective is to identify changes that have occurred in the visibility of Polish scholarly papers between 2012 and 2014. APPROACH/METHODS: The study involved the analysis of selected publications on Information science, located in repositories, digital libraries and on the websites of scientific journals and institutions. The visibility of selected documents was determined by the possibility of finding them in some general and specialized search engines. The comparison of the results from 2012 and 2014 resulted in conclusions on the changes in the yisibility of the documents analyzed. The background of the research is the „invisible web” issue. RESULTS AND CONCLUSIONS: As regards the visibility the repositories and electronic papers available on the Open Journal Systems platform produced the best results. Compared to 2012 a considerable improvement in the visibility of Polish scholarly resources was obseryed. Google repeated excellent results from 2012, while Bing improved indexing and got closer to the leader. ORIGINALITY/VALUE: The results indicate the best locations for publishing scholarly papers on the Internet in terms of their visibility to potential users. This will help researchers choose the optimal location for their publications.

Year

Volume

53

Issue

Pages

59-70

Physical description

Dates

received
2015-04-07
revised
2015-06-01
accepted
2015-06-29

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, Plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

References

 • Derfert-Wolf, L. (2007). Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. II seminarium z cyklu „Infobroker : Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji”. Warszawa 17 kwietnia 2007. [06.04.2015], http://eprints.rclis.org/8862
 • Devine, J.; Egger-Sider, F. (2009). Going Beyond Google. The Invisible Web in Learning & Teaching. London.
 • DIST (2007). Dictionary of Information Science and Technology. Hershey, London, Melbourne, Singapore.
 • Haglund, L.; Olsson, P. (2008). The Impact on University Libraries of Changes in Information Behavior Among Academic Researchers: A Multiple Case Study. The Journal of Academic Librarianship. Vol. 34 (1), 52–29.
 • Kulczycki, E. (2013). Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących. [06.04.2015], http://ekulczycki.pl/poradnik
 • Lewandowski, D. (2010). Google Scholar as a tool for discovering journal articles in library and information science. Online Information Review. Nr 34 (2), 250–262.
 • Ortega, J. (2014). Academic Search Engines. Oxford.
 • Rozkosz, E.A. (2014). Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma. Biuletyn EBIB. Nr 149 [06.04.2015], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246
 • Sherman, Ch.; Price G. (2001). The Invisible Web. Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See. Medford, New Jersey.
 • Swan, A. (2010). The Open Access citation advantage: Studies and results to date. ePrints Soton [06.04.2015], http://eprints.soton.ac.uk/268516

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0324-8194
e-ISSN
2392-2648

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94ff17d4-abef-405a-94e1-08d2da3f300f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.